14-10-2021, 08:51, LAATSTE UPDATE: 15-10-2021

Hof Hoorneman Fund Management N.V. (“HHFM”), in haar hoedanigheid als beheerder van Hof Hoorneman Real Estate Value Fund (ISIN: NL0010514212) een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. (“HHIF”) welke is samengevoegd met Kempen European Property Fund N.V. (ISIN: NL0009296649) door middel van inbreng in natura en intrekking van aandelen in Hof Hoorneman Real Estate Value Fund op 5 oktober, bericht u als volgt.

Bekijk hier de Balans Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 5 oktober 2021

Balans Hof Hoorneman Investment Funds N.V

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`