14-10-2021, 09:03, LAATSTE UPDATE: 15-10-2021

Hof Hoorneman Fund Management N.V. (“HHFM”), in haar hoedanigheid als beheerder van Hof Hoorneman European Value Fund (ISIN: NL0009864495) een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. (“HHIF”) welke is samengevoegd met Kempen European High Dividend Fund N.V. – klasse N (ISIN: NL0000293348) door middel van inbreng in natura en intrekking  van aandelen in Hof Hoorneman European Value Fund op 12 oktober, bericht u als volgt.

Bekijk hier de Balans Hof Hoorneman European Value Fund 12 oktober 2021

Balans Hof Hoorneman Investment Funds N.V

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`