13-04-2021, 17:45, LAATSTE UPDATE: 13-04-2021

AVA Hof Hoorneman Mix Fondsen op 26 mei 2021 en voornemen stopzetting

Oproep en agenda jaarlijkse Algemene Vergadering van Hof Hoorneman Mix Fondsen N.V.

Klik hier voor de aankondiging

Klik hier voor de agenda

De betreffende vergaderstukken zijn hieronder beschikbaar:

Informatiedocument Mix Fondsen 

Jaarverslag Mix Fondsen 2020

 

AVA Mix Fondsen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`