14-04-2021, 10:30, LAATSTE UPDATE: 09-05-2021

China drukt stevige stempel op Value Fund

Value Fund, Q1, 2021

In het eerste kwartaal van 2021 boekte het Hof Hoorneman Value Fund een rendement van 11,4%.

In het Value Fund zette het Chinese deel van de portefeuille in het eerste kwartaal sterke prestaties neer. Het economisch herstel werd duidelijk zichtbaar in de jaarcijfers die in maart werden gepubliceerd. “De financiële positie van de ondernemingen blijft sterk en er worden aantrekkelijke dividenden uitgekeerd”, luidt de conclusie van fondsbeheerder Mark Kwakkenbos.

Met name Texhong Textiles en Sanjiang Fine Chemical droegen bij aan het rendement. Texhong maakte bekend dat de winst over 2020 ongeveer 45 procent lager zal liggen dan de winst in 2019. Dit is positief, want het betekent dat in de tweede helft van 2020 alweer het niveau van vóór de pandemie werd bereikt. Sanjiang profiteerde verder van positieve ontwikkelingen van de verkoopprijzen en de sterke winstontwikkeling.

De verzekeraars in het fonds – Aegon, NN Groep en Ageas – hebben profijt van de oplopende lange rente, omdat dit bijdraagt aan het rendement op hun beleggingen. Daarbij keren deze bedrijven een zeer aantrekkelijk rendement uit.

Bierbrouwers
Ondernemingen die gebaat zijn bij de heropening van de economie presteerden goed. Zo lieten bierbrouwers Heineken Malaysia en het Chileense Cia Cervecerias Unidas (CCU) bemoedigende resultaten zien over het vierde kwartaal. CCU noteerde in het vierde kwartaal alweer een stijging van de verkoopvolumes ten opzichte het jaar ervoor.  

“Voor de komende periode verwachten we verder herstel, naarmate de coronamaatregelen verder worden opgeheven”, zegt fondsbeheerder Najib Nakad. “Belangrijk hierbij is dat Chili een voortvarende start heeft gemaakt met vaccineren. We hebben de positie in CCU in het eerste kwartaal dan ook opgehoogd.”

Herstructureren
In het obligatiedeel van de portefeuille hebben dienstverlenende ondernemingen aan de olie-industrie het nog steeds lastig. Verschillende spelers maakten het afgelopen kwartaal vorderingen met het herstructureren van hun balans. De schuld wordt hierbij omgezet in aandelen, waardoor de bedrijven beter in staat zijn de crisis te doorstaan. De markt consolideert ook, getuige de overname van een van de posities in het fonds, Pacific Drilling. De overnemende partij, Noble Corp, betaalt in aandelen zodat we nu mede-eigenaar worden van een grotere onderneming met een betere marktpositie waarbij de synergievoordelen aanzienlijk zijn.  

Het Value Fund, een van de negen fondsen van Hof Hoorneman Fund Management N.V., belegt wereldwijd in bedrijven die volgens onze analyse onder hun intrinsieke waarde worden verhandeld.  

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

Value Fund
2021-04-14 10:35:22

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`