11-03-2021, 11:34, LAATSTE UPDATE: 18-10-2021

Beleggingsvisie 2021

‘Het nieuwe normaal zou best op het oude kunnen lijken’

De samenleving en de economie gaan terug naar normaal, al zou dit langer kunnen duren dan we hopen. Dat zeggen viroloog Anne Wensing en gedragswetenschapper Bo van Grinsven in de webcast Beleggingsvisie 2021. In de uitzending vertellen Najib Nakad (Hof Hoorneman) en Luc Aben (Van Lanschot) wat vaccinaties en een graduele heropening betekenen voor de beurzen.

Mensen zijn gewoontedieren – en dat is goed nieuws voor iedereen die verlangt naar normalisering. Als we willen weten hoe de wereld er ná corona uitziet, moeten we volgens gedragswetenschapper Bo van Grinsven kijken hoe we ervóór leefden. Oude gewoonten zijn immers de beste voorspeller voor gedrag. 

“De menselijke neiging is om gewoontegedrag te vertonen, en dat is het gedrag dat we vertoonden vóór de eerste lockdown. We hebben laten zien dat we ons gedrag kunnen aanpassen, maar het is geen duurzame gedragsverandering”, aldus Van Grinsven.

‘We krijgen het virus onder controle’
Ondanks het gepraat over ‘het nieuwe normaal’, gaan we dus waarschijnlijk terug naar het oude normaal. Dat is belangrijk voor beleggers, omdat die wetenschap houvast biedt voor de scenario’s waarmee zij rekenen. Tegelijkertijd blijft er nog veel onduidelijk over het tijdspad van normalisering.

“Uiteindelijk krijgen we het virus onder controle. Maar de nasleep zal langer duren”, is de overtuiging van viroloog Anne Wensing. Zij houdt er rekening mee dat er voor kwetsbare groepen langere tijd maatregelen nodig zijn. “We zien dat vaccins beschermen tegen ziekte, maar niet tegen de verspreiding van het virus. Dat maakt het ingewikkelder. Zolang het virus bestaat, zal het vaccin geactualiseerd moeten worden.”

Dynamiek na heropening economie
De huidige stand van zaken en de verwachtingen rond de coronacrisis zijn van groot belang voor de beleggingsstrategie van Hof Hoorneman Bankiers.

“Het basisscenario waarmee wij werken is dat van moeizaam voorwaarts en graduele heropening”, vertelt Najib Nakad, Hoofd Beleggingen bij Hof Hoorneman. “Natuurlijk zie ik graag dat alles in september weer opengaat, maar als het langer duurt, dan zijn onze portefeuilles daar wel op ingericht.”Luc Aben, econoom bij Van Lanschot, rekent op een ‘gigantische opluchting’ en ‘enorme dynamiek’ zodra de economie weer opengaat. Hij wijst daarbij op het derde kwartaal van 2020, toen de beurzen forse stijgingen noteerden nadat lockdowns op veel plekken werden opgeheven. 

“Enige euforie is niet ondenkbaar”, bevestigt gedragswetenschapper Van Grinsven. Volgens haar leeft het gevoel breed dat we als samenleving ‘iets verdiend hebben’. “Een deel van de samenleving zal willen inhalen wat ons de afgelopen periode is ontnomen.”

We gaan weer geld uitgeven
En omdat mensen gewoontedieren zijn, zullen ze gewoon weer geld gaan uitgeven – en niet zo veel blijven sparen als tijdens de coronacrisis gebeurt. Van Aben ziet dit ook in de Verenigde Staten, waar de cheques vanuit de overheid direct werden gespendeerd. Dit leidde in de eerste maanden van het jaar tot een stijging van 5 procent van de kleinhandelsverkopen in de VS.

“Ook snakken mensen weer naar reizen en vakanties. Een toekomstige cruise rond de wereld werd onlangs razendsnel uitverkocht”, aldus Nakad.

Structurele gevolgen
De structurele gevolgen van de coronacrisis zijn nog in nevelen gehuld. Om de schade te beperken, is het volgens Aben ‘cruciaal dat de verschillende steunmaatregelen lang genoeg worden aangehouden’. Volgens hem is gebleken dat die intentie er is. 

Bovendien zijn structurele gevolgen niet per definitie verkeerd. Van Aben: “Als we naar structurele gevolgen kijken, hebben we vaak de neiging pessimistisch te zijn. Maar sommige gevolgen kunnen ook goed zijn. Denk aan duurzaamheid, digitalisering en efficiëntie.”

Inflatie op komst
Wel staat ‘met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ vast dat er – op z’n minst tijdelijke – inflatie gaat komen, al was het maar vanwege basiseffecten, zoals luchtvaartmaatschappijen die weer normale prijzen kunnen rekenen. Structureel hoeft deze inflatie niet te zijn, omdat de temperende krachten niet zijn verdwenen. Bovendien zou iets meer inflatie niet onwenselijk zijn voor een samenleving waarin de schulden zijn toegenomen, klonk het in de webcast.

Een belegger, concludeerde Nakad, leeft in een constante staat van onzekerheid. Het blijft nog even onduidelijk wanneer we de coronacrisis achter ons kunnen laten. “Voor ons betekent dit dat we investeren in goed gekapitaliseerde bedrijven met weinig schulden. Die komen wel door de crisis heen, en als concurrenten omvallen, komen ze er zelfs sterker uit.”

Bekijk de webcast Beleggingsvisie

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggingsvisie 2021

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

`