Mix Fondsen Defensief i.l.

Binnen de Mix Fondsen wordt voornamelijk belegd in door Hof 
Hoorneman beheerde beleggingsfondsen.

Start met beleggen

Mix Fondsen risicoprofiel Defensief i.l.

Mix Fondsen Defensief i.l. belegt voor gemiddeld 85% in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen en trackers met een obligatierisico. De overige gemiddeld 15% wordt in Hof Hoorneman Beleggingsfondsen met een aandelenrisico (maximaal 30%) belegd.

Met Hof Hoorneman Mix Fondsen i.l. koopt u in een keer een goed en breed gespreide beleggingsportefeuille met een door u gewenst risicoprofiel.

De doelgroep van Mix Fondsen Defensief i.l. bestaat uit beleggers die streven naar een gespreide portefeuille met een beperkt risicoprofiel en met een beleggingshori­zon vanaf drie jaar.

Start met beleggen

Mix Fondsen Defensief i.l.

Risico 3

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.