VERMOGENSOPBOUW REKENING
(VANAF € 5.000)

We moeten steeds meer zélf vermogen gaan opbouwen. De overheid trekt zich verder terug. Dus zullen we steeds meer zelf vermogen moeten opbouwen. Voor uw pensioen bijvoorbeeld. Of om uw kinderen te helpen bij het kopen van een huis. Of om de studie van uw (klein)kinderen te financieren. Of simpelweg om geld te hebben voor later. Om later ook leuke dingen te kunnen doen.

 

WAAROM EEN VERMOGENSOPBOUW REKENING?

 • U laat uw vermogen online beleggen door onze professionele beleggers
 • Vanaf € 5.000 voor iedereen vanaf 18 jaar
 • Vanaf € 2.000 voor minderjarigen
 • Wij beheren voor u de best bij u passende beleggingsportefeuille
 • 5 profielen; van defensief tot offensief
 • U kunt altijd bijstorten of onttrekken zonder transactiekosten
 • U heeft 24/7 online inzicht in de ontwikkeling van uw vermogen
Doe de intake  

Start uw aanvraag. Doe online de intake voor het openen van uw Vermogensopbouw Rekening. En u weet meteen welk risicoprofiel bij u past.

 

VOOR WIE?

De Vermogensopbouw Rekening is bij uitstek geschikt voor iedereen die vermogen wil opbouwen en dit de eerstkomende vijf jaar niet nodig heeft. In tegenstelling tot een spaarrekening, kan een beleggingsportefeuille namelijk - zeker ook op korte termijn - ook minder waard worden door tussentijdse koersuitslagen op de beurzen.
*Vanaf €2.000 voor uw (klein)kind.

Nb.: niet voor Rechtspersonen. Wij gaan graag met u in gesprek voor een passende dienstverlening.
Doe de intake  

Start uw aanvraag. Doe online de intake voor het openen van uw Vermogensopbouw Rekening. En u weet meteen welk risicoprofiel bij u past.

 

24/7 ONLINE INZICHT

 

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Vermogensopbouw Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. U heeft via Mijn Hof Hoorneman 24/7 online inzicht in:

 • De actuele waarde van uw portefeuille
 • De jongste prognose van uw eindkapitaal
 • De spreiding en beleggingen in uw portefeuille
 • Het rendement van uw beleggingen
 • De ontwikkeling van uw vermogen
 • De X-ray, zodat u precies weet in welke bedrijven u via de fondsen belegd bent
Voorbeeld portfeuille laten beleggen

 

UNIEK: IN WELKE BEDRIJVEN U ÉCHT BELEGD BENT (X-RAY)

Voor elke belegger, dus ook voor u, is het van belang dat u steeds precies weet in welke bedrijven uw vermogen daadwerkelijk is belegd. Met de zogenaamde X-Ray biedt Hof Hoorneman Bankiers u dit unieke inzicht. Omdat onze beleggers en analisten zelf alle beleggingsbeslissingen voor u nemen (wij besteden uw vermogen niet uit aan andere fondsbeheerders), kunnen wij u precies vertellen in welke bedrijven uw vermogen is belegd en waarom. Dit inzicht kan gespecificeerd worden naar assets, regio’s en sectoren.

Ook kunt u altijd contact opnemen als u specifieke vragen hebt. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage met daarin onder meer de waarde van uw beleggingsportefeuille en het voor u behaalde rendement.

 

KOSTEN

Bij de Vermogensopbouw Rekening worden geen directe kosten in rekening gebracht. U betaalt dus geen transactiekosten, dividendprovisie, beheervergoeding of bewaarloon. U kunt bijstorten en onttrekken wanneer u wilt, zonder dat daar transactiekosten voor worden berekend. Wat betaalt u dan wel? Er worden slechts kosten in rekening gebracht bij de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen waarin u belegt. Dit zijn de zogenaamde indirecte of lopende kosten van een beleggingsfonds. Daar merkt u overigens niets van omdat die kosten door de betreffende beleggingsfondsen reeds zijn verwerkt in de koers. Klik hier voor de tarieven

Doe de intake  

Start uw aanvraag. Doe online de intake voor het openen van uw Vermogensopbouw Rekening. En u weet meteen welk risicoprofiel bij u past.

 

RENDEMENTEN

Rendement
per  
Year-to-Date 12 maanden 3-jaars* 5-jaars*
Defensief
 
 
 
 
Gematigd defensief
 
 
 
 
Neutraal
 
 
 
 
Gematigd offensief
 
 
 
 
Offensief
 
 
 
 
* Het 3- en 5-jaars rendement is geannualiseerd, i.e. op jaarbasis

Dit betreft de rendementen1 van de modelportefeuilles, deze kunnen afwijken van de rendementen1 van individuele cliëntportefeuilles. De genoemde rendementen1 zijn per ‎ . De tabel wordt maandelijks bijgewerkt.

1De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

DUURZAAM BELEGGEN

Hof Hoorneman vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk. Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact. Het beleid en de door ons beheerde beleggingen worden periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen.

REKENVOORBEELD PROGNOSE

Wat is uw 100.000 euro over 10 jaar waard?

Stel, u legt 100.000 euro in en uw beleggingshorizon is tien jaar. Wat is dan uw te verwachten eindkapitaal?

 
Startkapitaal
 
Prognose Eindkapitaal (10 jaar) Slecht scenario Verwacht scenario Goed scenario

De grafiek toont per risicoprofiel de mogelijke uitkomsten van duizend verschillende scenario’s. De kans dat het verwachte scenario echt uitkomt is 50%. De haalbaarheid van mogelijke eindkapitalen* bij respectievelijk heel ongunstige en heel gunstige marktontwikkelingen is respectievelijk 95% en 5%. Bovendien is er 5% kans op een nog slechtere of nog betere uitkomst.
* Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

5 RISICOPROFIELEN

Uw portefeuille zal conform het met u afgestemde risicoprofiel worden ingericht met voornamelijk Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. Binnen de beleggingsfondsen wordt uitsluitend belegd in bedrijven die we uit-en-ter-na kennen. Zo profiteert u volop van onze beleggingsexpertise. Value beleggen, de zoektocht naar ondergewaardeerde beleggingen om uw vermogen actief te beheren.

 

Doe de intake  

Start uw aanvraag. Doe online de intake voor het openen van uw Vermogensopbouw Rekening. En u weet meteen welk risicoprofiel bij u past.

 

Aanvragen brochure vermogensopbouw rekening

Liever zelf beleggen?
Bekijk onze
Hof Hoorneman Rekening

 • Geen minimum
 • 9 beleggingsfondsen

Klik hier voor meer informatie