Vermogensopbouw Rekening (vanaf € 5.000)
Risicoprofiel: Gematigd Offensief

Een beleggingsportefeuille gericht op groei met goede spreiding. Binnen gematigd offensief wordt uw vermogen onder andere belegd in beleggingsfondsen die zich richten op hoog-rendementsobligaties, kleine en middelgrote Chinese bedrijven en faillissementsclaims. Ook het defensieve Hof Hoorneman Obligatie Fonds is opgenomen in dit mandaat, zodat u beter beschermd wordt tegen eventuele waardedaling van uw portefeuille. Bovendien zullen onze beleggingsspecialisten de wegingen in uw portefeuille aanpassen als de marktomstandigheden daar om vragen en tevens als zij ergens anders mooie kansen zien.

Profiel: gematigd offensief|FR4

Toelichting bij de grafiek
De lichtblauwe wolk geeft de mogelijk uitkomsten van de duizend verschillende scenario's weer. Het verwachte scenario kent een haalbaarheid van 50% en wordt weergegeven door de gele lijn. De zwarte en de groene lijnen geven de mogelijke waardeontwikkeling weer bij respectievelijke hele ongunstige- en hele gunstige marktontwikkelingen (de haalbaarheid hiervan is respectievelijk 95% en 5%). Hiernaast geldt dat er 5% kans bestaat op een nog slechtere of betere uitkomst.

De geprognosticeerde uitkomsten zijn gebaseerd op de rendementen en risico's van de te gebruiken beleggingsfondsen en de daarmee overeenkomstige combinatie van indices en andere economische variabelen over de afgelopen 30 jaar (niet gecorrigeerd voor kosten, inflatie en belasting). De getoonde uitkomsten geven inzicht en bieden geen garantie of zekerheid.

Disclaimer
Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Welk risicoprofiel past bij mij?

Doe online de intake voor het openen van uw Vermogensopbouw Rekening en u weet meteen welk risicoprofiel bij u past.
Doe de intake  

Beleggersinformatie

  • Beleggingsbeleid
  • Risicometer
  • Kosten
  • Resultaten

Download beleggersinformatie