Vermogensopbouw Rekening vanaf (€ 5.000)
Risicoprofiel: gematigd defensief

Een goed gespreide beleggingsportefeuille voor de behoudende belegger. Uw portefeuille bestaat grotendeels uit defensieve posities. Door de aanvulling met een klein aantal offensieve fondsen, houdt u echter ook een mooie optie op wat extra rendement. De beleggingsspecialisten van Hof Hoorneman spreiden uw portefeuille over verschillende fondsen, afhankelijk van de omstandigheden van het moment en altijd in overeenstemming met uw profiel.

Profiel: gematigd defensief|FR2

Toelichting bij de grafiek
De lichtblauwe wolk geeft de mogelijk uitkomsten van de duizend verschillende scenario's weer. Het verwachte scenario kent een haalbaarheid van 50% en wordt weergegeven door de gele lijn. De zwarte en de groene lijnen geven de mogelijke waardeontwikkeling weer bij respectievelijke hele ongunstige- en hele gunstige marktontwikkelingen (de haalbaarheid hiervan is respectievelijk 95% en 5%). Hiernaast geldt dat er 5% kans bestaat op een nog slechtere of betere uitkomst.

De geprognosticeerde uitkomsten zijn gebaseerd op de rendementen en risico's van de te gebruiken beleggingsfondsen en de daarmee overeenkomstige combinatie van indices en andere economische variabelen over de afgelopen 30 jaar (niet gecorrigeerd voor kosten, inflatie en belasting). De getoonde uitkomsten geven inzicht en bieden geen garantie of zekerheid.

Disclaimer
Beleggen brengt risico’s met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor de genoemde Hof Hoorneman Beleggingsfondsen is Essentiële Beleggersinformatie beschikbaar. Tevens hebben wij per mandaat Beleggersinformatie beschikbaar gesteld.

Welk risicoprofiel past bij mij?

Doe online de intake voor het openen van uw Vermogensopbouw Rekening en u weet meteen welk risicoprofiel bij u past.
Doe de intake  

Beleggersinformatie

  • Beleggingsbeleid
  • Risicometer
  • Kosten
  • Resultaten

Download beleggersinformatie