Global Fund

Met het Global Fund belegt u in grote bedrijven wereldwijd. Het fonds streeft naar een goede verhouding tussen risico en rendement. Die verhouding realiseren we door een gezonde spreiding van beleggingen over toonaangevende bedrijven in verschillende landen en diverse sectoren.

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.