Hof Hoorneman Bankier krijgt
5 sterren van Finner.nl

Finner.nl waardeert Hof Hoorneman Bankiers met het hoogste aantal sterren: 5! En daar mogen we trots op zijn, want Finner.nl is het grootste vergelijkings- en adviesplatform voor beleggers in Nederland.

Zo werkt Finner.nl

Finner.nl (voorheen Beleggingsmatch) vergelijkt meer dan 140 vermogensbeheerders op 72 punten. Finner.nl controleert  bijvoorbeeld of alle vergunningen aanwezig zijn, beoordeelt de hoogte en voorwaarden van de kosten en controleert de onafhankelijkheid van de vermogensbeheerder of beleggingsadviseur.

Elke partij wordt gratis opgenomen in de vergelijking. Wanneer een partij voldoende informatie beschikbaar stelt, krijgt de partij een beoordeling. Zo beloont Finner.nl partijen die volledig transparant zijn over hun kosten, rendement, risico en beleggingsbeleid.

Naar Finner.nl

Geïnteresseerd in beleggen bij Hof Hoorneman?

“Als u een afspraak met mij of één van onze andere private bankers maakt, krijgt u een beleggingsadvies dat helemaal bij u, uw situatie en uw wensen past. Alles behalve een standaard-oplossing dus. Zodra u uw vermogen aan ons toevertrouwt, bent u verzekerd van de aandacht die past bij een kleine, toegewijde bank die nooit zal vergeten wiens geld het is: dat van u.”

Bekijk dan hier onze oplossingen

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.