FAQ | Hof Hoorneman Rekening (Mijn Hof Hoorneman)

Het gebruiken van ons klantportaal MIJN HOF HOORNEMAN voor uw online Hof Hoorneman Rekening. Hieronder vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.
 

Inloggen 

Klik op de login-button rechtsboven het scherm . U komt nu terecht in de beveiligde online-omgeving van Hof Hoorneman Bankiers.

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Uw wachtwoord heeft u zelf gekozen. Het wachtwoord kunt u zelf aanpassen nadat u bent ingelogd. Klik op "Inloggen" om in te loggen op Mijn Hof Hoorneman en online uw beleggingsportefeuille te bekijken.

NB.: wij zullen nooit om uw login gegevens vragen. Heeft u wel een dergelijk verzoek ontvangen, laat het ons dan weten via online@hofhoorneman.nl.

Mijn gebruikersnaam 

Uw gebruikersnaam is uw 6-cijferig rekeningnummer bij Hof Hoorneman Bankiers zonder IBAN-toevoegingen en spaties.

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankiers, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw Hof Hoorneman Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van de Beheerrekening wordt gebruikt.

Rapportages en rekeningafschriften  

In het menu klikt u helemaal onderaan op: ‘Berichten en/of documenten’. Zie het voorbeeld hieronder. Er wordt dan een menu geopend met daarin alle documenten.

Indien u meerdere rekeningen aanhoudt, selecteer dan eerst de rekening waarvan u de rapportage wilt inzien. Een rekening selecteren doet u door onder ‘Overzichten’ in het menu op ‘Mijn Rekeningen’ te klikken en daar de rekening te selecteren waarvan u informatie wilt inzien. Bekijk de tweede afbeelding ter voorbeeld.

Hier kunt u de rekening selecteren waarvan u de rapportage en/of andere informatie wilt inzien.

Inzien portefeuilleoverzicht 

De ontwikkeling van uw vermogen binnen uw Hof Hoorneman Rekening kunt u heel gemakkelijk volgen. Het resultaat van uw beleggingen en uw liquide middelen wordt helder in beeld gebracht. Zo weet u hoeveel rendement u van maand tot maand, de rendementsontwikkeling genaamd en, veel belangrijker, op langere termijn welke vermogensontwikkeling de beleggingsportefeuille heeft gemaakt.

Mijn rekeningnummer wordt niet herkend 

Uw 6-cijferig rekeningnummer dient altijd zonder IBAN-toevoeging en zonder punten of spaties tussen de cijfers te worden ingevuld.

Ik heb meerdere rekeningnummers, welk nummer moet ik gebruiken? 

Wanneer u meerdere rekeningnummers heeft bij Hof Hoorneman Bankies, dient u in deze gevallen over het algemeen het rekeningnummer van uw 4, 5 of 6-cijferige Hof Hoorneman Rekening te gebruiken. Er zijn echter uitzonderingen waarbij het nummer van de Beheerrekening wordt gebruikt. Indien u naast een Vermogensopbouw Rekening ook een Hof Hoorneman Rekening heeft kunt u beide inloggegevens gebruiken.

Een (adres)wijziging doorgeven 

Een wijziging van uw (persoons)gegevens kunt u kenbaar maken via het daarvoor bestemde wijzigingsformulier.
Logt u in op 'Mijn Hof Hoorneman'. U vindt het wijzigingsformulier (PDF) in de linkerkolom onder 'Mijn gegevens / Wijziging doorgeven’.

Indien u geen online toegang heeft, kunt u een e-mail sturen naar rbo@hofhoorneman.nl. Of stuurt u een brief naar:
Hof Hoorneman Bankiers NV, t.a.v. RBO, Antwoordnummer 10175, 2800 VB Gouda.

Wijziging tenaamstelling van de rekening 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Relatiebeheer Ondersteuning.
Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar rbo@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Overlijden 

Hiervoor verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling Relatiebeheer Ondersteuning.
Dit kan telefonisch op 0182 - 59 77 10, of per e-mail naar rbo@hofhoorneman.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bijstorten / geld overmaken  

Geld overmaken naar uw Hof Hoorneman Rekening werkt als volgt:

  • Maak het geld over naar rekeningnummer NL61 HHBA 0733 967 949 ten name van Hof Hoorneman Rekening, Gouda.
  • Omschrijving: het nummer van uw Hof Hoorneman Rekening (4, 5 of 6 cijfers zonder verdere vermelding).

Nadat het geld op uw rekening is bijgeschreven kunt u op elk door u gewenst moment besluiten tot aankoop van één of meerdere van onze beleggingsfondsen.

Houdt u een deel liquide aan op uw Hof Hoorneman Rekening, dan ontvangt u een marktconforme rente op uw liquide middelen. De rente wordt ieder kwartaal op uw rekening bijgeschreven.

Aankopen, verkopen en switchen 

Beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers is overzichtelijk, maar vooral heel eenvoudig zelf te regelen via Mijn Hof Hoorneman.

Aankopen

U kiest onder ‘Opdrachten’ voor ‘Aankopen’ en klikt op het  fonds of de fondsen die u wilt kopen. Over uw liquide middelen ontvangt u een marktconforme rentevergoeding. De rente wordt elk kwartaal bijgeschreven. U kunt natuurlijk steeds vrij beschikken over uw gehele saldo.

Stel dat u hebt gekozen voor het Hof Hoorneman Value Fund, dan geeft u aan voor welk bedrag u in dit fonds wilt beleggen, u klikt op 'Aankoop' en vervolgens klikt u op 'Bevestig aankoop'. Als uw aankoop vóór 14.00 uur is opgegeven wordt uw opdracht direct de volgende beursdag uitgevoerd.

Vanzelfsprekend kunt u ook op eenvoudige wijze en 'zonder' bijkomende aan- en verkoopkosten switchen tussen de verschillende beleggingsfondsen van Hof Hoorneman of een verkoopopdracht doorgeven.

Aankopen fonds bevestigen (klik om te vergroten)

Verkopen

Het portefeuilleoverzicht toont alle beleggingsfondsen waarin u belegd bent. U kunt op elk gewenst moment besluiten (een deel van) uw belang te verkopen.

De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan de liquide middelen op uw rekening. Zo kunt u het eenvoudig gebruiken om te (her)beleggen wanneer u wilt of overmaken naar uw vaste tegenrekening.

Switchen

Wanneer u aandelen in een beleggingsfonds heeft en u wilt overstappen naar een ander fonds dan kunt u ‘switchen’. Door middel van een switchopdracht kunt u overstappen van het ene naar het andere beleggingsfonds. De switch neemt 48 uur in beslag, uw belang zal eerst worden verkocht waarna de opbrengstwaarde een dag later wordt gebruikt om het andere fonds aan te kopen.

Onttrekken 

Onttrekken kan op ieder door u gewenst moment plaatsvinden. Alle Hof Hoorneman Beleggingsfondsen zijn beursgenoteerd en dus dagelijks verhandelbaar. Van iedere mutatie ontvangt u een rekeningafschrift. Daarnaast ontvangt u per kwartaal een overzicht van de samenstelling en de waarde van uw portefeuille.

De transactiekoers waartegen u stort, respectievelijk onttrekt wordt bepaald op basis van de inhoud van het prospectus van het betreffende beleggingsfonds. Hierin is opgenomen welke op- of afslag geldt ten opzichte van de intrinsieke waarde van het fonds.

Overboeken naar uw tegenrekening 

U kunt (een deel van) uw liquide middelen op uw Hof Hoorneman Rekening overboeken naar uw vaste tegenrekening d.m.v. het aanklikken van de functie ‘overboeken’ in het linkermenu.

In het scherm dat daarna opent kunt u het bedrag aangeven dat u wenst over te boeken.
Hierna dient u de transactie te bevestigen d.m.v. het aanklikken van de functie ‘bevestig overboeken’.

NB: U kunt alleen geld overboeken naar de tegenrekening zoals u die heeft opgegeven aan Hof Hoorneman Bankiers. Het is niet mogelijk geld over te boeken naar een ander rekeningnummer.

(klik om te vergroten)


 


Bekijk ook de onderwerpen in het menu aan de linkerzijde. Neem vooral contact met ons op wanneer u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Bel ons op telefoonnummer 0182 - 59 77 10 of stuur een e-mail naar online@hofhoorneman.nl.