Duurzaam beleggen

Duurzaam Beleggen

Hof Hoorneman handelt naar de OESO-richtlijnen. Dit houdt in dat ernaar gehandeld wordt dat er niet geïnvesteerd wordt in kinderarbeid en wapenhandel. De OESO-richtlijnen zijn het uitgangspunt voor het MVO-beleid van Nederland.

Wij werken niet mee aan beleggingstransacties die op grond van het internationale recht verboden zijn. Ook onthouden wij ons van een belegging als daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden bevorderd. Of als de belegging - zo zij zou worden verricht - in onmiddellijk verband staat met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden. Het beleid van Hof Hoorneman Bankiers op dit gebied wordt periodiek getoetst door Sustainalytics, een onafhankelijke partij.

Wanneer een reeds opgenomen belegging niet langer aan bovengenoemde voorwaarden voldoet geven wij de onderneming 1 jaar de tijd – een zogenaamde ‘grace period’ – om wederom aan alle voorwaarden te voldoen. Indien de onderneming na 1 jaar niet voldoet aan de gestelde eisen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen zullen wij de belegging liquideren. In uitzonderlijke gevallen kan de directie besluiten de belegging langer aan te houden met als doel het voorkomen van onnodige verliezen voor onze klanten.

De non-compliant status wordt ieder kwartaal door Sustainalytics gecontroleerd.

OESO AANBEVELINGEN

Ondernemingen dienen:

 • bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen;
 • de mensenrechten van degenen die gevolgen van de activiteiten ondervinden te respecteren;
 • de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap;
 • zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te stimuleren in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de richtlijn;
 • zich te onthouden van ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland.

Wilt u ook beleggen volgens de OESO aanbevelingen?

Bekijk dan hieronder onze oplossingen

Zelf beleggen

 • beleggen in onze fondsen
  • elke inleg is mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

Wilt u zelf online beleggen? Kies dan voor de Hof Hoorneman Rekening. Daarmee belegt u in de 12 eigen beleggingsfondsen van Hof Hoorneman. U maakt zelf uw keuze uit onze fondsen en kunt in- en uitstappen wanneer u wilt.

Start met beleggen

   MEER INFORMATIE    

Samen beleggen

 • u kiest het Mix Fonds dat bij u past
  • elke inleg is mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

Wilt u samen met onze beleggers online beleggen? Kies dan voor onze Mix Fondsen.
U maakt de keuze in welke Mix Fondsen u belegt, kiest de gewenste risico-rendementsverhouding en onze beleggers gaan voor u aan de slag.

Start met beleggen

    MEER INFORMATIE    

Laten beleggen

 • wij beleggen voor u
  • vanaf € 5.000 mogelijk
  • géén transactiekosten
  • 24/7 inzicht met de app

Laat u liever onze analisten en beleggers direct voor u aan de slag gaan?
Kies dan voor de Vermogensopbouw Rekening. U krijgt een beleggingsprofiel dat bij u en uw situatie past en onze specialisten beheren uw portefeuille voor u.  

Start met beleggen

    MEER INFORMATIE    

Risico’s van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.