Update Fondsintegratie

Op 15 januari 2021 informeerden wij u over het definitieve samengaan van Hof Hoorneman Bankiers en Van Lanschot Kempen. Op dit moment werken wij hard aan de samenvoeging van beide organisaties. 

Nieuwe dienstverlening bij Van Lanschot: In de komende maanden benaderen we u met een persoonlijk welkomstaanbod dat zo goed mogelijk aansluit op uw huidige dienstverlening. Daarnaast geven we graag informatie over andere producten en diensten die mogelijk ook passend zijn voor u. Tot de daadwerkelijke overgang naar Van Lanschot Kempen blijft u gewoon bij Hof Hoorneman bankieren.

Integratie Hof Hoorneman Fondsen: In de integratie van de Hof Hoorneman-fondsen is een belangrijke stap gezet. Op 26 mei 2021 zijn de algemene vergaderingen van aandeelhouders van Hof Hoorneman Investment Funds en Hof Hoorneman Mix Fondsen gehouden, tijdens welke de aandeelhouders akkoord zijn gegaan met de integratie, respectievelijk opheffing van de fondsen: 

De aandeelhouders van subfondsen van Hof Hoorneman Investment Funds die worden samengevoegd - Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Income Fund, Hof Hoorneman European Value Fund, Hof Hoorneman Obligatie Fonds, Hof Hoorneman Real Estate Value Fund en Hof Hoorneman Global Fund (Verdwijnende Fondsen) - zijn akkoord gegaan met het intrekken van alle aandelen in ruil voor een uitkering die gelijk is aan de intrinsieke waarde van de aandelen. Zij worden belegger in een (sub) fonds van Kempen dat door Kempen Capital Management wordt beheerd (Verkrijgende Fondsen). Deze samenvoeging zal plaatsvinden in oktober 2021. Tot de datum van samenvoeging zal Hof Hoorneman Fund Management deze Hof Hoorneman Fondsen blijven beheren. 

De aandeelhouders van subfondsen Hof Hoorneman Emerging Markets Fund en Hof Hoorneman China Value Fund zijn akkoord gegaan met het stopzetten van deze subfondsen. Zij ontvangen een uitkering die bestaat uit contanten. Deze stopzetting  zal plaatsvinden in september 2021. Tot de datum van stopzetting zal Hof Hoorneman Fund Management deze Hof Hoorneman Fondsen blijven beheren. 

De aandeelhouders van subfondsen van Hof Hoorneman Mix Fondsen zijn akkoord gegaan met ontbinding en opheffing van Hof Hoorneman Mix Fondsen. Zij ontvangen een uitkering die bestaat uit contanten. Deze ontbinding en opheffing zal plaatsvinden in september 2021. Tot de datum van ontbinding zal Hof Hoorneman Fund Management de Hof Hoorneman Mix Fondsen blijven beheren. 

We streven er naar de migratie voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit betekent dat u als belegger in een Hof Hoorneman fonds dat wordt samengevoegd, opgeheven of ontbonden geen actie hoeft te ondernemen. Indien u op het moment van samenvoeging aandelen houdt in een Hof Hoorneman fonds dat wordt samengevoegd, wordt u in oktober 2021 automatisch belegger in het verkrijgende (sub)fonds van Kempen. Indien u op het moment van stopzetting of ontbinding aandelen houdt in een Hof Hoorneman fonds dat stopgezet of ontbonden wordt, ontvangt u in september 2021 automatisch een uitkering die bestaat uit contanten. 

Tot de daadwerkelijke overgang naar Van Lanschot Kempen blijft u gewoon bij Hof Hoorneman bankieren. Heeft u intussen vragen dan staan wij voor u klaar; u kunt terecht bij uw vertrouwde aanspreekpunt en binnenkort ook op de websites van beide organisaties voor specifieke informatie of antwoorden op veelgestelde vragen rondom de samenvoeging.

Wilt u meer weten

Klik hier

Met vriendelijke groet,  

Jaco Aardoom en Mark Buitenhuis
Directie Hof Hoorneman Bankiers NV