Real Estate Value Fund

Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund belegt wereldwijd in vastgoedfondsen. In dit fonds worden stabiele inkomsten van aandelen van vastgoedondernemingen uit Europa gecombineerd met vastgoedaandelen uit volwassen markten in Azië, zoals Hongkong en Singapore. Het beoogde doel is het realiseren van een stabiel positief rendement. Het fonds belegt voornamelijk in aantrekkelijker gewaardeerd vastgoed dan veel andere vastgoedondernemingen doen. Deze investeren meer in grote, dure, kwaliteitsvastgoed-ondernemingen. Onze beleggingsstijl heeft bewezen iets minder hard omhoog te gaan in tijden van koersstijgingen, maar veel minder hard te dalen bij koerscorrecties of een crisis.

Real Estate Value Fund|REVF

Een belegging in het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund is niet geschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 8,6%.

De vastgoedmarkt kende na een zwaar 2018 een buitengewoon goede start in 2019. Opvallend hieraan is dat de markten zeer uniform van start gingen met weinig verschillen tussen regio’s of sectoren. De retailmarkt presteerde wel marginaal beter dan de rest van de sectoren. Dit is naar onze mening een product van de sterk teruggelopen waarderingen in de retailvastgoedmarkt. Deze verschuiving in waarderingen heeft het fonds er al toe aangezet om in de afgelopen maanden de blootstelling naar retailgericht vastgoed wat verder te verhogen. Desalniettemin zal het fonds een goede spreiding over landen en sectoren blijven nastreven.

Wel essentieel in het beheer van het fonds is hoe de bedrijven omgaan met hun schuldposities. Het leeuwendeel van de beleggingen binnen het fonds lukt het nog steeds om de verplichtingen te verlengen tegen voortdurend dalende tarieven. Oude schulden die op minder gunstige voorwaarden afliepen worden nog steeds verlengd tegen lagere rentetarieven. Dit geeft het fonds een buffer tegen eventuele veranderingen in de rentestanden. Doordat de verplichtingen grotendeels gelijk blijven terwijl de huren kunnen profiteren van inflatieindexatie, kan het fonds mogelijke dalende waarderingen in een stijgend renteklimaat opvangen met stijgende netto inkomsten.

Binnen de portefeuille heeft het fonds de rechten ontvangen van Tritax Big Box REIT. Deze REIT heeft de mogelijkheid gezien om een goed gepositioneerde ontwikkeling te beginnen met grond die voor een goede prijs kon worden aangekocht. Hiervoor was echter wat extra kapitaal nodig. Het fonds heeft besloten deze ophoging te ondersteunen.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 4