Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 0,7%.

Alle sectoren hebben positief bijgedragen aan de performance van het Obligatie Fonds in de eerste maand van het jaar. Daarmee is een gedeelte van het verlies van vorig jaar gecompenseerd. De sector ‘consumer, non-cyclical’ presteerde bovengemiddeld. Dat kwam onder andere door de sterke performance van de obligatie van Anheuser-Busch Inbev met een looptijd tot 2028, die vorig jaar is toegevoegd aan het Obligatie Fonds.

In de meeste Europese landen is de 10-jaars rente redelijk vlak gebleven of licht gedaald. Hierdoor worden obligaties relatief gezien aantrekkelijker ten opzichte van de rente. Daarnaast is de situatie rondom de brexit nog steeds onzeker. Het Obligatie Fonds heeft een exposure van circa 20% naar het Verenigd Koninkrijk. Een groot gedeelte van de exposure is gericht op financiële waarden. De grootste Engelse banken, waarbij de stresstest heeft plaatsgevonden, zijn geslaagd voor de test. Bij de stresstest heeft de Bank of England rekening gehouden met de mogelijkheid van een `no deal` brexit en beoordeeld wat voor impact dat heeft op de financiële ratio`s van de banken. Doordat de banken in de loop van de jaren hun kapitaalbuffers hebben versterkt, zullen ze niet meteen in de problemen komen wanneer de economische situatie verslechtert. Mede daarom is de exposure van het Obligatie Fonds naar het Verenigd Koninkrijk niet afgebouwd.

Binnen het Obligatie Fonds zijn een aantal transacties doorgevoerd. Er is een positie genomen in een obligatie van BMW. De autoproducent heeft last van de handelsoorlog tussen de VS en China en investeert fors in onder andere nieuwe technologie. Deze ontwikkelingen drukken op de winst. Het effectief rendement van deze obligatie is daardoor opgelopen en de verwachting is dat BMW door deze investeringen een goede basis legt voor de toekomst. Doordat de koersen van de obligaties aan het eind van het jaar waren gedaald is er gekozen voor een langere looptijd. Daarnaast is een positie genomen in de lening van CK Hutchison. Ook is meegedaan met de uitgifte van een nieuwe obligatie van IBM omdat het effectief rendement interessant was. Het Obligatie Fonds heeft een kleine positie toegewezen gekregen. Aan de verkoopkant is een gedeelte van de lening van Coca-Cola 2022 verkocht om voldoende liquiditeiten vrij te maken voor de aankoop van de IBM-obligatie. Daarnaast is een gedeelte van de NIBC Bank 2019 verkocht en is de obligatie van McDonalds 2019 verkocht vanwege het onaantrekkelijke effectief rendement.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 2