Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand mei een rendement laten zien van -0,4% waardoor het rendement over de eerste vijf maanden van jaar uitkomt op -0,1%.

De markten in Europa stonden in het teken van zorgen om Italië. Eind mei werd duidelijk dat het vormen van een stabiele regering in Italië problematischer is dan werd verwacht. Dit zorgde voor een aanzienlijke vlucht naar veiligheid zoals bijvoorbeeld leningen van de Duitse overheid, maar ook van sterkere bedrijven.

Binnen het fonds zijn er een aantal stortingen geweest. Hierdoor is de kaspositie opgelopen, zelfs ondanks de dividendbetaling van het fonds. Om deze instroom op te vangen heeft het fonds twee nieuwe leningen in de portefeuille opgenomen.

De eerste lening is een lening met een 1,625% coupon voor Apple Inc, lopend tot 2026. Deze eurolening heeft een langere looptijd dan de meeste leningen in het fonds maar biedt een aantrekkelijk rendement. Apple Inc. heeft de grootste kaspositie van beursgenoteerde ondernemingen en is zeer winstgevend. Deze combinatie maakt de lening buitengewoon veilig. De genoemde lening is nieuw in de portefeuille maar het fonds had al eerder een Apple lening opgenomen.

Ook is er gedurende de maand een lening in Verizon opgebouwd. Deze 0,875% Verizon Communications 2025 eurolening heeft voor het fonds ook aantrekkelijke karakteristieken. De marktpositie in de V.S. als een van de grote twee spelers is zeer sterk en de netwerken van Verizon hebben zeer veel waarde. Dit maakt de onderneming zeer kredietwaardig en stabiel en een mooie toevoeging aan de portefeuille.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM