Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand september een rendement laten zien van -0,2% waardoor het rendement over de eerste negen maanden uitkomt op -0,7%.

September was een maand met geleidelijk stijgende rentes. Gegeven de rentegevoeligheid van vastrentende beleggingen, drukt dit het rendement van een fonds zoals het Obligatie Fonds. Rekening houdend met deze rentegevoeligheid van het fonds was de terugval van 0,2% in de maand een degelijke prestatie.

De langer lopende obligaties in de portefeuille van het Obligatie Fonds zijn de posities die in de afgelopen maand de meest teleurstellende rendementen hebben laten zien. Specifieke problemen bij Casino, de grootste huurder van portefeuillepositie Mercialys hebben de waarde van die lening licht onder druk gezet.

Binnen de portefeuille zijn een aantal transacties doorgevoerd. Zo is de lening in Atrium European Real Estate omgewisseld voor een langer lopende lening van dezelfde onderneming. De rentevergoeding voor deze lening is aanzienlijk hoger dan voor de korter lopende equivalent. Hiermee wordt de langere looptijd ons inziens ruimschoots goedgemaakt.

Ook is een positie genomen in Bayer. Dit Duitse conglomeraat in pharmaceutische en chemische producten heeft onlangs een aanzienlijke overname gedaan in de vorm van Monsanto. Inmiddels heeft de groep laten zien dat ze na deze overname in staat is om aanzienlijke hoeveelheden kapitaal te genereren om de schuldpositie snel terug te brengen. Met de vergoeding die de lening biedt is de positie een aantrekkelijke toevoeging aan de portefeuille.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 2