Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand mei een rendement laten zien van -0,1% waardoor het rendement over de eerste vijf maanden van het jaar uitkomt op 2,6%.

De vergoeding voor de Nederlandse 10 jaars staatslening is in mei verder gedaald. De koers van die staatslening was zodanig opgelopen dat de vergoeding negatief is geworden. Met andere woorden: er moet rente betaald worden om geld uit te lenen aan de Nederlandse staat. Onrust op de financiële markten, mede door de handelsoorlog, zorgt voor een vlucht naar veilige havens en staatsleningen zijn daar een goed voorbeeld van.

In mei hebben er een aantal aankopen plaatsgevonden. De obligatie van Aroundtown met looptijd 2022 is omgewisseld voor de obligatie van het vastgoedbedrijf met looptijd 2026. Daardoor wordt er ingespeeld op de oplopende `yield curve`. Het extra rendement dat wordt verkregen door het omwisselen van de obligaties is relatief hoog ten opzichte van de verhoging van de duratie en is daarom interessant voor het fonds. Daarnaast is de kredietrating van het bedrijf de afgelopen jaren verbeterd en is de Loan-to-Value niet te hoog. Via het inschrijven op obligaties die worden uitgegeven zijn nieuwe obligaties aan de portefeuille van het fonds toegevoegd en een aantal obligaties met een korte looptijd zijn verkocht.

Het effectief rendement van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds ligt rond de 0,8% en de duratie is circa 4,5.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Risicometer 2