Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand maart een rendement laten zien van 1,0% waardoor het rendement over de eerste drie maanden van het jaar uitkomt op 2,1%.

Ook in maart is het rendement van het fonds verder opgelopen. Alle sectoren hebben daar een positieve bijdrage aan geleverd. Een belangrijke verklaring hiervoor is de dalende rente. De vergoeding op bijvoorbeeld de Duitse 10-jaars staatslening is gedaald van circa 0,18% naar minder dan 0%. De vergoeding op de Nederlandse 10-jaars staatslening daalde in maart ook en zit tegen het nulpunt aan. Daardoor wordt het rendement van obligaties interessanter ten opzichte van dat van de staatsleningen.

In maart heeft er één verkoop plaatsgevonden. Het effectief rendement van de obligatie van Total Capital was negatief geworden. Omdat er interessante kansen in de markt zijn, is die positie verkocht. De opbrengst van de verkoop van Total Capital is gebruikt om een aantal nieuwe obligaties te kopen, waaronder een obligatie van Deutsche Telekom. Deze telecomprovider is in veel landen marktleider en biedt een breed scala van telecommunicatiediensten aan. De overname van de dochteronderneming van Deutsche Telekom zal op de korte termijn zorgen voor een lagere vrije kasstroom en meer schulden. Op de middellange termijn zal de impact van de overname positief zijn omdat het bedrijf hierdoor een sterkere positie zal hebben in de Amerikaanse markt en omdat de synergievoordelen significant zullen zijn. Daarom is deze positie voor het fonds aangekocht.

Door de wijzigingen in de portefeuille van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds en de stijging van de obligatiekoersen ligt het effectief rendement rond de 1% en is de duratie iets toegenomen.