Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand oktober een rendement laten zien van -0,1% waardoor het rendement over de eerste tien maanden uitkomt op -0,8%.

De maand oktober had een opvallend beeld. Lange tijd presteerden de bedrijfsobligaties in verhouding goed terwijl staatspapier wat achterbleef. Met een sterke ontwikkeling in de laatste tien dagen van oktober hebben staatsobligaties echter nog een minuscule plus voor deze maand laten zien. Opmerkelijk hieraan is dat de bedrijfsobligaties in die periode totaal niet meebewogen. De premie die beleggers krijgen bij High Yield is nog verder opgelopen. Dit geeft weer dat de beleggers in deze periode een stijgende premie voor risico hebben willen ontvangen.

De voornaamste oorzaak hiervoor was de onrust in Italië. Het verwerpen vanuit Brussel van de Italiaanse begroting was een bron van spanning waar de laatste regels nog niet over geschreven zijn. Aan de ene kant is het opmerkelijk te noemen dat Brussel besluit om dit moment te kiezen om de hakken in het zand te zetten, maar aan de keerzijde hiervan kan gesteld worden dat het wellicht nodig was om de bereidheid hiertoe te demonstreren. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe de zaak zal aflopen, al is de consensus dat een lichte aanpassing waardoor beide partijen victorie kunnen kraaien het meest waarschijnlijk is.

Binnen de portefeuille is de positie in Delhaize afgelost. Deze heeft een degelijk rendement opgeleverd. Logischerwijs was vanwege de hoge coupon de koers wat teruggelopen, maar door de rentevergoeding was het totaalrendement mooi voor het fonds. Onder andere door netto stortingen in het fonds en door coupons is de kaspositie in de maand wat opgelopen. Deze kaspositie is aangewend voor een tweetal nieuwe posities. De eerste hiervan is een IBM-lening tot 2029 met een 1,5% coupon in euro’s. Deze langere looptijd is in lijn met de algehele trend in de portefeuille. Het fonds zal zeker nog een korte looptijd hanteren voor de portefeuille als geheel, maar de looptijden van individuele obligaties kunnen hoger liggen omdat de vergoedingen voor looptijden van 7 tot 10 jaar op het moment van schrijven aantrekkelijker zijn dan die bij looptijden van 3 tot 7 jaar. Tevens is een lening van de automobielfabrikant BMW opgenomen in de portefeuille.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 2