Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand september een rendement laten zien van -0,7% waardoor het rendement over de eerste negen maanden van het jaar uitkomt op 5,1%.

In september heeft de ECB besloten om het monetaire beleid te verruimen. Niet alleen is de depositorente met 10 basispunten verlaagd, ook wordt er een nieuw opkoopprogramma gestart. Deze maatregelen waren grotendeels al ingeprijsd en daarom is de rente niet verder gedaald. Na de grote rentedaling in augustus is de rente in september per saldo gestegen. De stijging van de rente in de eerste helft van september was groter dan de daling in de tweede helft van deze maand en dat heeft een negatieve impact gehad op het rendement van het fonds.

In september is er een positie genomen in de obligatie van Kraft Heinz met looptijd 2024. Het voedingsmiddelenbedrijf heeft last van toenemende concurrentie onder andere door de verkoop van eigen merken door  supermarkten en de “leverage” is na de overname van Heinz in 2015 nog steeds aan de hoge kant. Daardoor is de rating verlaagd naar de laagste “investment grade” rating. Ondanks de tegenvallers heeft het bedrijf aangegeven dat “investment grade” blijven een hoge prioriteit heeft. Er zijn voldoende mogelijkheden om de schulden - en daardoor de hefboomwerking - te verlagen. Minder of geen dividend uitkeren, met de vrije kasstroom schulden verlagen en bezittingen verkopen zijn de belangrijkste voorbeelden van deze mogelijkheden. Ondanks bovengenoemde risico`s is het effectief rendement van deze obligatie interessant voor het fonds. Daarnaast is er een positie genomen in obligaties van Booking, Coca-Cola, DXC Technolgy, General Electric en Wells Fargo. De obligatie van NIBC Bank is afgelost.

In september is het renterisico ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van juli. Het effectief rendement is, door de stijging van de rente en de daling van de obligatiekoersen, naar circa 0,6% gestegen. Het effectief rendement is nog steeds relatief hoog ten opzichte van het effectief rendement van 0,3% voor de benchmark.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 2