Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand juli een rendement laten zien van 1,3% waardoor het rendement over de eerste zeven maanden van het jaar uitkomt op 5,3%.

De trend van dalende rentes en stijgende obligatiekoersen werd ook in juli gecontinueerd. In het begin van de maand waren er een aantal dagen dat de koers van het Obligatie Fonds daalde en in die periode ging de rente licht omhoog. Vervolgens ging de Nederlandse 10-jaars staatsrente de rest van de maand geleidelijk aan verder omlaag. Eind juli was zelfs de vergoeding van de Nederlandse 30-jaars staatsrente bijna negatief geworden en bereikte een historisch dieptepunt.   

De ECB heeft aangegeven dat in september wellicht de rente wordt verlaagd en/of stimuleringsmaatregelen worden aangekondigd met als doel om de economie te stimuleren en de inflatie te verhogen. Ook gaf Draghi aan dat er binnen het bestuur van de ECB wordt gediscussieerd over de vraag of het nastreven van twee procent inflatie nog wel zinvol is omdat de inflatie laag blijft door onder andere de opkomst van grote technologiebedrijven. Door bijvoorbeeld Amazon zijn de prijzen van producten heel transparant geworden en dat heeft een drukkend effect op de inflatie.

In juli zijn er obligaties gekocht van NIBC Bank, Logicor, Westlake Chemical en FedEx. Logicor is een vastgoedbedrijf waarbij de focus ligt op logistiek en distributie. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling doorgemaakt. De bezettingsgraad en de waarde van de assets zijn gestegen. De “loan-to-value” is aan de hoge kant, maar de rentelasten kunnen makkelijk betaald worden. Daarom is die obligatie een goede toevoeging voor het fonds. De koers van de Europea Investment Bank lening is de afgelopen tijd flink gestegen. Daardoor is het effectief rendement onaantrekkelijk geworden en is besloten om de lening te verkopen.

Het renterisico van het fonds is 4,6 en het doel is om het rond dat niveau te houden zodat de volatiliteit niet te veel oploopt. Het effectief rendement is, door de forse daling van de rente, gedaald naar 0,54%.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 2