Obligatie Fonds

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven die minimaal als Investment Grade (ten minste BBB-) worden gekwalificeerd of in staatsobligaties. Investment Grade is een categorie van obligaties die zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Deze categorie obligaties heeft een relatief gering debiteurenrisico. Wilt u minder risico lopen bij uw beleggingen? Dan is het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wellicht ook een goede keuze voor u.

Obligatie Fonds|OF

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds wordt actief beheerd. Gezien de huidige lage rentestand in Europa houden wij voor de beleggingen in het fonds een korte duratie aan. Het fonds is geschikt voor mensen die minder risicovol willen beleggen en om spreiding aan te brengen in een beleggingsportefeuille.

Hof Hoorneman Obligatie Fonds is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Obligatie Fonds heeft in de maand juli een rendement laten zien van 0,1% waardoor het rendement over de eerste zeven maanden uitkomt op -0,5%.

Op het gebied van rentestanden was juli rustiger dan de voorgaande twee maanden. Uiteindelijk liep de rente (als we de Duitse lange rente als maatstaf nemen) gedurende de maand op met ongeveer 0,15%. Deze licht stijgende rente zorgde voor een relatief lastig klimaat om mooie rendementen te genereren voor een vastrentend fonds. De duratie, de maatstaf voor de rentegevoeligheid van het fonds, thans op ongeveer 3,2, zorgde er echter voor dat de opgelopen schade zeer beperkt is gebleven.

Het fonds wordt al langere tijd aangestuurd om de rentegevoeligheid beperkt te houden. Desondanks is er in de recente maanden voor gekozen om enkele leningen op te nemen met een iets langere looptijd omdat deze simpelweg aantrekkelijkere vergoedingen boden. De meerwaarde hiervan woog ons inziens op tegen het licht toegenomen renterisico. Op portefeuilleniveau zijn de mutaties als gevolg hiervan beperkt gebleven.

In de portefeuille is gedurende de maand een positie in de floater van General Electric verkocht. In lijn met onze verwachtingen is de koers van deze lening stabiel gebleven. Doordat General Electric het echter relatief lastig heeft, bereikte deze lening een punt waar bij andere ondernemingen leningen met minder risico en vergelijkbare vergoedingen te vinden waren. Dientengevolge is besloten de positie te verkopen.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 2