Mix Fondsen Offensief

Binnen de Mix Fondsen wordt voornamelijk belegd in door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen. De beleggers en analisten van Hof Hoorneman Bankiers zijn gespecialiseerd in value beleggen. Al onze beleggingsfondsen worden op deze basis beheerd. Wij zijn altijd op zoek naar beleggingen die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de door ons geanalyseerde waarde. Aandelen die volgens ons 1 euro waard zijn, maar gekocht kunnen worden voor 70, 80 of 90 cent. Feitelijk is dit de essentie van beleggen: je koopt iets voor een (te laag) bedrag en verkoopt het later voor meer. Wij selecteren uitsluitend aandelen en obligaties van bedrijven die we uit-en-ter-na kennen. Zo profiteert u in al onze beleggingsfondsen optimaal van onze actieve value beleggingsstijl en expertise.

Mix Fondsen Offensief|MF3


Verslag van de beheerder over de maand september

Hof Hoorneman Mix Fondsen Offensief heeft in de maand september een rendement gerealiseerd van 2,1% waardoor het rendement over de eerste negen maanden van 2019 uitkomt op 7,9%.

Mix Fondsen Offensief belegt voornamelijk via de door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen in aandelen en obligaties van bedrijven die na zorgvuldige analyse zijn geselecteerd. Het rendement is een afspiegeling van de rendementen van de fondsen waarin het fonds belegd is.

De verdeling per ultimo september was als volgt:

Beleggingsfonds Weging
Hof Hoorneman Value Fund 17%
Hof Hoorneman European Value Fund 14%
Hof Hoorneman Global Fund 13%
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 12%
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 13%
Hof Hoorneman Income Fund 8%
Hof Hoorneman China Value Fund 7%
Hof Hoorneman Phoenix Fund 8%
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund 4%
Liquide middelen 4%
Het offensieve profiel komt tot uiting in de relatief lage weging van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds en een hogere weging van fondsen met een groter opwaarts potentieel en een hoger risicoprofiel.

Voor een toelichting op de rendementen van de beleggingsfondsen waarin door Mix Fondsen Offensief wordt belegd verwijzen wij u door naar het verslag van de beheerder over deze maand op de desbetreffende fondspagina.
 

Wat het verschil is tussen de Mix Fondsen?

Met Hof Hoorneman Mix Fondsen koopt u in een keer een goed en breed gespreide beleggingsportefeuille. Die beleggingsportefeuille is zorgvuldig samengesteld door de professionele beleggers van Hof Hoorneman Bankiers. Bij Mix Fondsen Defensief zijn de tussentijdse koersuitslagen lager dan die bij Mix Fondsen Offensief terwijl de kans op een hoger rendement bij Mix Fondsen Offensief groter is. En Mix Fondsen Neutraal een gelijke verdeling van 50% aandelenrisico en 50% obligatierisico kent. U kunt dus kiezen uit 3 fondsprofielen: Mix Fondsen Defensief, Neutraal en Offensief. 


Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Het door Hof Hoorneman gevoerde beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact en passen deze ook toe bij het samenstellen van onze beleggingsfondsen. Het beleid en de door ons beheerde beleggingen worden bovendien periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen.


Kosten?

  • Aan de Mix Fondsen wordt per kwartaal een beheervergoeding van 0,025% over de omvang van het fondsvermogen in rekening gebracht. De vergoeding bedraagt derhalve 0,1% per jaar
  • De Mix Fondsen kennen ook indirecte kosten. Dit zijn de kosten van de fondsen waarin de Mix Fondsen beleggen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de koers
  • De Mix Fondsen kennen geen variabele vergoeding
  • Vaste op- en afslag van 0,1% bij aan- of verkoop
  • Via onze Hof Hoorneman Rekening worden geen transactiekosten in rekening gebracht


Beleggen in onze Mix Fondsen? Dat kan via uw Hof Hoorneman Rekening:

  • zelf beleggen in alle Hof Hoorneman Beleggingsfondsen;
  • zonder transactiekosten kopen en verkopen;
  • de ontwikkeling van uw fondsen 24/7 volgen; en
  • rente ontvangen op uw liquide middelen, de rente bedraagt momenteel 0,10% (tot € 500.000).

De Hof Hoorneman Rekening is een zogenaamd 'execution-only' beleggingsproduct waarmee u zelf uw beleggingsportefeuille kunt samenstellen. Naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico kiest u zelf de optimale samenstelling van de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. N.B.: lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus voordat u tot aankoop overgaat. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.