Mix Fondsen Defensief

Binnen de Mix Fondsen wordt voornamelijk belegd in door Hof Hoorneman beheerde beleggingsfondsen. De beleggers en analisten van Hof Hoorneman Bankiers zijn gespecialiseerd in value beleggen. Al onze beleggingsfondsen worden op deze basis beheerd. Wij zijn altijd op zoek naar beleggingen die ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de door ons geanalyseerde waarde. Aandelen die volgens ons 1 euro waard zijn, maar gekocht kunnen worden voor 70, 80 of 90 cent. Feitelijk is dit de essentie van beleggen: je koopt iets voor een (te laag) bedrag en verkoopt het later voor meer. Wij selecteren uitsluitend aandelen en obligaties van bedrijven die we uit-en-ter-na kennen. Zo profiteert u in al onze beleggingsfondsen, dus ook onze Mix Fondsen, optimaal van onze actieve value beleggingsstijl en expertise.


Wat het verschil is tussen de Mix Fondsen?

Met Hof Hoorneman Mix Fondsen koopt u in een keer een goed en breed gespreide beleggingsportefeuille. Die beleggingsportefeuille is zorgvuldig samengesteld door de professionele beleggers van Hof Hoorneman Bankiers. Bij Mix Fondsen Defensief zijn de tussentijdse koersuitslagen lager dan die bij het Mix Fondsen Offensief terwijl de kans op een hoger rendement bij het Mix Fondsen Offensief groter is. En Mix Fondsen Neutraal een gelijke verdeling van 50% aandelenrisico en 50% obligatierisico kent. U kunt dus kiezen uit 3 fondsprofielen: Mix Fondsen Defensief, Neutraal en Offensief. 


Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Het door Hof Hoorneman gevoerde beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact en passen deze ook toe bij het samenstellen van onze beleggingsfondsen. Het beleid en de door ons beheerde beleggingen worden bovendien periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen.


Kosten?

  • Aan de Mix Fondsen wordt per kwartaal een beheervergoeding van 0,025% over de omvang van het fondsvermogen in rekening gebracht. De vergoeding bedraagt derhalve 0,1% per jaar
  • De Mix Fondsen kennen ook indirecte kosten. Dit zijn de kosten van de fondsen waarin de Mix Fondsen beleggen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de koers
  • De Mix Fondsen kennen geen variabele vergoeding
  • Vaste op- en afslag van 0,1% bij aan- of verkoop
  • Via onze Hof Hoorneman Rekening worden geen transactiekosten in rekening gebracht


Beleggen in onze Mix Fondsen? Dat kan via uw Hof Hoorneman Rekening:

  • zelf beleggen in alle Hof Hoorneman Beleggingsfondsen;
  • zonder transactiekosten kopen en verkopen;
  • de ontwikkeling van uw fondsen 24/7 volgen; en
  • rente ontvangen op uw liquide middelen, de rente bedraagt momenteel 0,10% (tot € 500.000).

De Hof Hoorneman Rekening is een zogenaamd 'execution-only' beleggingsproduct waarmee u zelf uw beleggingsportefeuille kunt samenstellen. Naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico kiest u zelf de optimale samenstelling van de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. N.B.: lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus voordat u tot aankoop overgaat. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.


Gratis Aandeel Actie voor alle nieuwe Hof Hoorneman Rekening klanten

Heeft u nog geen Hof Hoorneman Rekening? Open die dan uiterlijk dinsdag 15 januari 2019 om deel te kunnen nemen aan onze Gratis Aandeel Actie! Stort vóór 15 februari €1000,- op uw nieuw geopende Hof Hoorneman Rekening en u ontvangt 1 gratis aandeel Mix Fondsen Neutraal. N.B.: De actievoorwaarden mbt onze Gratis Aandeel Actie vindt u in het documentenblok.