Hof Hoorneman Mix Fondsen

Hoe mooi beleggen in Hof Hoorneman Mix Fondsen is? U doet één belegging en zet daarmee alle analisten en beleggers van Hof Hoorneman Bankiers voor u aan het werk. Het volgende voordeel van beleggen in onze Mix Fondsen is dat de keuze aan u is zodat u zelf de regie kunt houden. Hof Hoorneman biedt u nu de volgende Mix Fondsen Defensief, Neutraal en Offensief. De Mix Fondsen zijn beursgenoteerd en te koop via uw Hof Hoorneman Rekening. Dat is zelf beleggen in onze beleggingsfondsen, execution-only, dus aan u de keuze in welk fonds of welke combinatie van fondsen u wil beleggen om uw vermogen zelfstandig op te bouwen.

U kiest zelf welk fonds bij u past en u laat uw vermogen via dit fonds door onze professionele beleggers beheren.


 Wat het verschil is tussen de Mix Fondsen?

Met Hof Hoorneman Mix Fondsen koopt u in een keer een goed en breed gespreide beleggingsportefeuille. Die beleggingsportefeuille is zorgvuldig samengesteld door de professionele beleggers van Hof Hoorneman Bankiers. Bij Mix Fondsen Defensief zijn de tussentijdse koersuitslagen lager dan die bij Mix Fondsen Offensief terwijl de kans op een hoger rendement bij Mix Fondsen Offensief groter is. En Mix Fondsen Neutraal  een gelijke verdeling van 50% aandelenrisico en 50% obligatierisico kent. U kunt dus kiezen uit 3 fondsprofielen: Mix Fondsen Defensief, Neutraal en Offensief. 


Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Het door Hof Hoorneman gevoerde beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Wij onderschrijven de OESO aanbevelingen en de 10 principes van de UN Global Compact en passen deze ook toe bij het samenstellen van onze beleggingsfondsen. Het beleid en de door ons beheerde beleggingen worden bovendien periodiek getoetst door Sustainalytics. Dit is een internationaal opererend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van duurzaam beleggen.


Kosten?

  • Aan de Mix Fondsen wordt per kwartaal een beheervergoeding van 0,025% over de omvang van het fondsvermogen in rekening gebracht. De vergoeding bedraagt derhalve 0,1% per jaar
  • De Mix Fondsen kennen ook indirecte kosten. Dit zijn de kosten van de fondsen waarin de Mix Fondsen beleggen. Deze kosten zijn reeds verwerkt in de koers
  • De Mix Fondsen kennen geen variabele vergoeding
  • Vaste op- en afslag van 0,1% bij aan- of verkoop
  • Via onze Hof Hoorneman Rekening worden geen transactiekosten in rekening gebracht


Beleggen in onze Mix Fondsen? Dat kan via uw Hof Hoorneman Rekening:

  • zelf beleggen in alle Hof Hoorneman Beleggingsfondsen;
  • zonder transactiekosten kopen en verkopen;
  • de ontwikkeling van uw fondsen 24/7 volgen; en
  • rente ontvangen op uw liquide middelen, de rente bedraagt momenteel 0,10% (tot € 500.000).


De Hof Hoorneman Rekening is een zogenaamd 'execution-only' beleggingsproduct waarmee u zelf uw beleggingsportefeuille kunt samenstellen. Naar eigen inzicht en voor eigen rekening en risico kiest u zelf de optimale samenstelling van de Hof Hoorneman Beleggingsfondsen. N.B.: lees de essentiële beleggersinformatie en het prospectus voordat u tot aankoop overgaat. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Aanvragen brochure Hof Hoorneman Global Fund Rekening

DEELNEMEN?
Open hier uw
Hof Hoorneman Rekening