Income Fund

Het Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in hoog-renderende bedrijfsobligaties (dit zijn obligaties met een hoger verwacht rendement, maar ook met een hoger risicoprofiel). Deze categorie van obligaties doet het erg goed in deze tijden van matige economische groei en lage inflatie. 

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan het rendement van de Markit iBoxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA). Het fonds streeft er bovendien naar om voldoende inkomen uit haar beleggingen te genereren om in staat te zijn eenmaal per kwartaal ofwel viermaal per jaar een dividend uit te keren. Hiermee is het fonds een goede keuze voor beleggers die graag op regelmatige basis een aanvulling op hun inkomen wensen te ontvangen.

Income Fund|IF

Beleggingen in het Hof Hoorneman Income Fund kennen een aandelenrisico. Dit komt door de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Immers, naarmate de rating van een obligatie lager is stijgt de risicopremie waardoor zo’n obligatie grotere koersuitslagen en dus een hogere koersbeweeglijkheid heeft. Het Hof Hoorneman Income Fund is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Income Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft in de maand oktober een rendement behaald van  -0,1% waardoor het rendement over de eerste tien maanden uitkomt op -0,2%.

De maand oktober had een opvallend beeld. Lange tijd presteerden de bedrijfsobligaties in verhouding goed terwijl staatspapier wat achterbleef. Met een sterke ontwikkeling in de laatste tien dagen van oktober hebben staatsobligaties echter nog een minuscule plus voor deze maand laten zien. Opmerkelijk hieraan is dat de bedrijfsobligaties in die periode totaal niet meebewogen. De premie die beleggers krijgen bij High Yield is nog verder opgelopen. Dit geeft weer dat de beleggers in deze periode een stijgende premie voor risico hebben willen ontvangen.

De voornaamste oorzaak hiervoor was de onrust in Italië. Het verwerpen vanuit Brussel van de Italiaanse begroting was een bron van spanning waar de laatste regels nog niet over geschreven zijn. Aan de ene kant is het opmerkelijk te noemen dat Brussel besluit om dit moment te kiezen om de hakken in het zand te zetten, maar aan de keerzijde hiervan kan gesteld worden dat het wellicht nodig was om de bereidheid hiertoe te demonstreren. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe de zaak zal aflopen, al is de consensus dat een lichte aanpassing waardoor beide partijen victorie kunnen kraaien het meest waarschijnlijk is.

Gedurende de maand is de kaspositie enigszins teruggevallen. De positie in de Aegon perpetuele floater is verkocht omdat de waarde van deze lening stevig was opgelopen en er bovendien aantrekkelijkere opties waren. Voor een gedeelte van de opbrengst is een positie in Floatel opgebouwd. Deze onderneming is, net zoals Jacktel, actief in huisvestingsschepen voor verschillende boorplatformen en vergelijkbare rigs. De onderliggende waarde van de schepen biedt een goede basis om de waarde van de lening te waarborgen.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 3