Income Fund

Het Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in hoog-renderende bedrijfsobligaties (dit zijn obligaties met een hoger verwacht rendement, maar ook met een hoger risicoprofiel). Deze categorie van obligaties doet het erg goed in deze tijden van matige economische groei en lage inflatie. 

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan het rendement van de Markit iBoxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA). Het fonds streeft er bovendien naar om voldoende inkomen uit haar beleggingen te genereren om in staat te zijn eenmaal per kwartaal ofwel viermaal per jaar een dividend uit te keren. Hiermee is het fonds een goede keuze voor beleggers die graag op regelmatige basis een aanvulling op hun inkomen wensen te ontvangen.

Income Fund|IF

Beleggingen in het Hof Hoorneman Income Fund kennen een aandelenrisico. Dit komt door de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Immers, naarmate de rating van een obligatie lager is stijgt de risicopremie waardoor zo’n obligatie grotere koersuitslagen en dus een hogere koersbeweeglijkheid heeft. Het Hof Hoorneman Income Fund is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Income Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft in de maand juli een rendement gerealiseerd van -0,1%, waardoor het rendement over de eerste zeven maanden van 2019 uitkomt op 2,6%.

De performance van het Income Fund over de maand juli was relatief vlak. Zowel obligatie- als aandelenkoersen liepen langzaam doch gestaag op, gesteund door centrale banken die zich opmaakten voor additionele monetaire verruiming.

De positie in Raffinerie Heide zag de waarde van de obligatie ietwat oplopen. De zogenaamde “crack spreads”, de prijsverschillen tussen ruwe olie en de geraffineerde producten, liepen op. Er is meer beweging te zien in de prijzen voor brandstoffen met een lage zwavelconcentratie. Nieuwe regelgeving, die vanaf 2020 ingaat, verplicht de mondiale scheepvaart om schonere brandstoffen te gebruiken. De technologisch geavanceerde Raffinerie Heide zal hiervan naar verwachting kunnen profiteren.

De Duitse kabelaar, Tele Columbus, wist de in juni opgelopen koers de afgelopen maand goed vast te houden. Grootaandeelhouder United Internet zal voortaan beter gerepresenteerd worden in de board van het bedrijf, iets wat door Tele Columbus wordt aangemoedigd. Daarnaast heeft het bedrijf een tender gewonnen in Heidelberg, voor de aanleg en het uitbaten van een gemeenschappelijk glasvezelkabelnetwerk.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 3