Income Fund

Het Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in hoog-renderende bedrijfsobligaties (dit zijn obligaties met een hoger verwacht rendement, maar ook met een hoger risicoprofiel). Deze categorie van obligaties doet het erg goed in deze tijden van matige economische groei en lage inflatie. 

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan het rendement van de Markit iBoxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA). Het fonds streeft er bovendien naar om voldoende inkomen uit haar beleggingen te genereren om in staat te zijn eenmaal per kwartaal ofwel viermaal per jaar een dividend uit te keren. Hiermee is het fonds een goede keuze voor beleggers die graag op regelmatige basis een aanvulling op hun inkomen wensen te ontvangen.

Income Fund|IF

Beleggingen in het Hof Hoorneman Income Fund kennen een aandelenrisico. Dit komt door de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Immers, naarmate de rating van een obligatie lager is stijgt de risicopremie waardoor zo’n obligatie grotere koersuitslagen en dus een hogere koersbeweeglijkheid heeft. Het Hof Hoorneman Income Fund is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Income Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 1,7%.

Na een relatief lastig jaar begonnen de beleggingsmarkten 2019 veelbelovend. Gedragen door verdere rentedalingen en het teruglopen van de risicopremies lieten hoogrenderende obligaties een positieve trend zien.

Desondanks is de onzekerheid gedurende de maand niet verder afgenomen. Met de snel naderende feitelijke datum van brexit lijkt een finale oplossing nog steeds niet voorhanden en de langste Amerikaanse “shutdown” uit de geschiedenis is net beëindigd.

Nieuw in de portefeuille is een variabele lening van de Clydesdale Yorkshire Bank Group. Deze voormalige dochter van de National Australia Bank(NAB) zat al eerder in onze aandelenfonden. De bank was namelijk op eigen benen gezet met gezonde kapitaalreserves en dientengevolge veel opwaarts potentieel. De obligatie heeft door de variabele coupon een goede bescherming tegen renterisico en tegelijkertijd is de rentevergoeding aanzienlijk ten opzichte van het risicoprofiel.

Verkocht uit de portefeuille is de positie in de Tesco Property Finance lening. Deze lening heeft in de periode van herstel bij Tesco een aantrekkelijk rendement opgeleverd. Na jaren van sterke groei bevond Tesco zich een paar jaar geleden, nadat het bedrijfsmodel van de onderneming wat was vastgeroest, in een zeer competitief landschap. Dit werd pijnlijk zichtbaar gemaakt door de agressieve toetreding van ALDI en LIDL tot de Britse markt. Inmiddels heeft de onderneming goede stappen gezet voor de toekomst, het marktaandeel veiliggesteld en de groei weer hervonden. Dit heeft onder andere investeerders in de obligaties onder de winkelpanden gerustgesteld.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 3