Income Fund

Het Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in hoog-renderende bedrijfsobligaties (dit zijn obligaties met een hoger verwacht rendement, maar ook met een hoger risicoprofiel). Deze categorie van obligaties doet het erg goed in deze tijden van matige economische groei en lage inflatie. 

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan het rendement van de Markit iBoxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA). Het fonds streeft er bovendien naar om voldoende inkomen uit haar beleggingen te genereren om in staat te zijn eenmaal per kwartaal ofwel viermaal per jaar een dividend uit te keren. Hiermee is het fonds een goede keuze voor beleggers die graag op regelmatige basis een aanvulling op hun inkomen wensen te ontvangen.

Income Fund|IF

Beleggingen in het Hof Hoorneman Income Fund kennen een aandelenrisico. Dit komt door de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Immers, naarmate de rating van een obligatie lager is stijgt de risicopremie waardoor zo’n obligatie grotere koersuitslagen en dus een hogere koersbeweeglijkheid heeft. Het Hof Hoorneman Income Fund is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Income Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft in de maand maart een rendement gerealiseerd van -0,2% waardoor het rendement over het eerste kwartaal 2019 uitkomt op 2,0%.

Het sentiment binnen de hoogrenderende obligatiemarkten was positief. Dit heeft ervoor gezorgd dat de rentestanden wat daalden en de prijzen wat opliepen. De waardes van de onderliggende posities van het fonds zijn gestegen, maar niet zo hard als de rest van de markt. Daarmee bleef het fonds iets achter, vergeleken met de benchmark.

Het Zweedse Perstorp, fabrikant van speciale chemicaliën, heeft gebruik gemaakt van de calloptie in de obligatie. Hiermee krijgen de obligatiehouders de investering terug, inclusief een vergoeding voor de vervroegde aflossing en houdt de lening op te bestaan. We hadden graag geïnvesteerd in een eventuele nieuwe lening, maar het bedrijf heeft besloten om geen nieuwe obligatie in de markt te zetten.

De waarde van de positie in een lening van Achmea is in de eerste drie maanden sterk opgelopen. Besloten is om hier winst te nemen en de positie volledig van de hand te doen.

Hetzelfde geldt voor de positie in een lening van levensverzekeraar Ethias. In lijn met het positieve sentiment tijdens de eerste drie maanden van dit jaar is deze positie opgelopen en gedeeltelijk van de hand gedaan.