Income Fund

Het Hof Hoorneman Income Fund belegt voornamelijk in hoog-renderende bedrijfsobligaties (dit zijn obligaties met een hoger verwacht rendement, maar ook met een hoger risicoprofiel). Deze categorie van obligaties doet het erg goed in deze tijden van matige economische groei en lage inflatie. 

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft als doelstelling het behalen van een rendement dat op de lange termijn hoger ligt dan het rendement van de Markit iBoxx Eur Liquid high yield Total Return Index (IBOXXMJA). Het fonds streeft er bovendien naar om voldoende inkomen uit haar beleggingen te genereren om in staat te zijn eenmaal per kwartaal ofwel viermaal per jaar een dividend uit te keren. Hiermee is het fonds een goede keuze voor beleggers die graag op regelmatige basis een aanvulling op hun inkomen wensen te ontvangen.

Income Fund|IF

Beleggingen in het Hof Hoorneman Income Fund kennen een aandelenrisico. Dit komt door de samenstelling van de portefeuille van het fonds. Immers, naarmate de rating van een obligatie lager is stijgt de risicopremie waardoor zo’n obligatie grotere koersuitslagen en dus een hogere koersbeweeglijkheid heeft. Het Hof Hoorneman Income Fund is daarom niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Income Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Income Fund heeft in de maand september een rendement gerealiseerd van 0,9%, waardoor het rendement over de eerste negen maanden van 2019 uitkomt op 1,6%.

September was een maand waarin er op de rentemarkten weinig gebeurde. Over het algemeen staan rentes op ongeveer hetzelfde niveau als een maand geleden. Direct gevolg is dat de obligatierendementen in de markt zo rond het nulpunt lagen. Het belangrijkste nieuws kwam van Thomas Cook dat geen onderdeel uitmaakt van onze portefeuille. Dit bedrijf vroeg het faillissement aan met grote gevolgen voor klanten, werknemers en obligatiehouders. Het ziet ernaar uit dat obligatiehouders uiteindelijk slechts een fractie van hun oorspronkelijke investering terugzien. Het Hof Hoorneman Income Fund heeft de obligaties van Thomas Cook vermeden, voornamelijk omdat de hoge schuld in combinatie met structurele tegenwind in de reisbranche niet houdbaar werd geacht.

Belangrijkste stijgers in de portefeuille waren de obligaties in Boparan en obligaties van enkele banken. Boparan profiteerde van berichten dat het van plan is om één van haar koekjesfabrieken te verkopen. Ook stegen enkele door banken uitgegeven “perpetuals” (aflossingsvrije leningen) sterk in waarde. Dit was voornamelijk het resultaat van het terugkopen van soortgelijke obligaties door Santander. Door veranderende regelgeving is het aantrekkelijk voor banken om dit soort obligaties op de markt terug te kopen. Wij blijven daarom enthousiast over deze leningen. De belangrijkste daler in de portefeuille waren de obligaties van Transocean. Dit bedrijf is de grootste offshore-boormaatschappij ter wereld. Transocean werkt o.a. voor een aantal grote oliebedrijven. Ondanks een stabiele olieprijs is het sentiment rond olie-gerelateerde bedrijven negatief.

In september werd een obligatie van het bedrijf Coty gekocht. Coty is een cosmeticaconcern. Bekende merken van Coty zijn bijvoorbeeld MaxFactor, Rimmel en Wella. De onderliggende kasstromen zijn ruimschoots genoeg om de leningen terug te betalen. We konden de obligaties kopen met een onderliggend rendement van ca. 5%. Tegelijkertijd zijn de obligaties in Royal Bank of Schotland verkocht. De koers was sterk opgelopen, waarmee het verwachte rendement verminderd was. De obligaties van Coty bieden ons inziens een hoger rendement.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 3