HOF HOORNEMAN GLOBAL FUND

U wilt beleggen in de beste bedrijven wereldwijd? Dan is het nieuwe Hof Hoorneman Global Fund interessant voor u. Het fonds is uit het oogpunt van risicospreiding bovendien een goede aanvulling in elke beleggingsportefeuille.

Het beursgenoteerde Hof Hoorneman Global Fund is opgericht op 14 februari 2017. Het Global Fund is sinds 15 februari 2017 net als alle andere Hof Hoorneman Beleggingsfondsen dagelijks genoteerd en aan te kopen via uw Hof Hoorneman Rekening.

Het Hof Hoorneman Global Fund is gericht op vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van ondernemingen wereldwijd. De fondsbeheerder maakt actieve keuzes en belegt in maximaal 50 ondernemingen. Bedrijven met een sterke balans, gezonde kasstromen, consistent beleid met focus op de lange termijn en een sterke marktpositie.

Deze ondernemingen hebben veelal leidende posities in een markt met hoge toetredingsdrempels. Denk hierbij aan ondernemingen met sterke merken, goede patenten en schaalvoordelen.

Global Fund|GF

Het fonds streeft naar een goede verhouding tussen risico en rendement. Een gezonde spreiding over landen en sectoren speelt bij die keuze uiteraard een belangrijke rol. Meer informatie over dit fonds treft u aan in het blok ‘documenten’; Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en de brochure van het fonds zelf.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Global Fund heeft in maart een rendement gerealiseerd van 2,1%. Hiermee komt het rendement over de eerste drie maanden van het jaar op 12,7%.

In maart liet de Amerikaanse 10-jaars rente een forse daling zien, net als de 10-jaarsrente van veel eurolanden. De reden hiervoor is de afzwakking van de economische groei en de reactie hierop van centrale banken; namelijk minder renteverhogingen. Als gevolg hiervan stegen de koersen van bedrijven zoals Nestlé en Procter & Gamble, bedrijven die als veilige haven in onzekere tijden worden gezien. Dergelijke bedrijven vertegenwoordigen een significant deel van de portefeuille van het Global Fund en hebben dan ook positief bijgedragen aan het rendement.

Gedurende de maand heeft een zeer beperkt aantal transacties plaatsgevonden, omdat we tevreden zijn met de inrichting van de portefeuille. Gezien de sterke koersontwikkeling van een aantal bedrijven in portefeuille oriënteren we ons wel op nieuwe posities voor het fonds.

Het recent aangekochte EssilorLuxottica rapporteerde jaarcijfers, waaruit bleek dat de omzetgroei degelijk was en ook de nettowinst en kasstromen solide waren. Gezien de sterke balans is het dividend verhoogd. De koers heeft sinds de rapportage wel onder druk gelegen doordat de grootaandeelhouder het niet eens is met de verdeling van de macht binnen de fusieonderneming. Wij verwachten dat dit opgelost kan worden, bijvoorbeeld door het aanstellen van een bestuursvoorzitter van buiten de organisatie.

Consultancybedrijf Accenture rapporteerde zeer goede kwartaalcijfers. Met haar dienstverlening, die steeds meer gericht is op digitale, innovatieve diensten, weet Accenture veel opdrachten te winnen. De koers was in 2018 hard weggezakt, omdat beleggers vreesden voor de effecten van meer economische onzekerheid. Uit de kwartaalcijfers bleek dat hier zeker nog geen sprake van is; grote ondernemingen moeten wel investeren in hun digitale toekomst om concurrerend te blijven. In het eerste kwartaal van 2019 is bijgekocht, wat met deze cijfers een goede keus bleek.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Global Fund

Risicometer 5

DEELNEMEN?
Open hier uw
Hof Hoorneman Rekening