HOF HOORNEMAN GLOBAL FUND

U wilt beleggen in de beste bedrijven wereldwijd? Dan is het nieuwe Hof Hoorneman Global Fund interessant voor u. Het fonds is uit het oogpunt van risicospreiding bovendien een goede aanvulling in elke beleggingsportefeuille.

Het beursgenoteerde Hof Hoorneman Global Fund is opgericht op 14 februari 2017. Het Global Fund is sinds 15 februari 2017 net als alle andere Hof Hoorneman Beleggingsfondsen dagelijks genoteerd en aan te kopen via uw Hof Hoorneman Rekening.

Het Hof Hoorneman Global Fund is gericht op vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van ondernemingen wereldwijd. De fondsbeheerder maakt actieve keuzes en belegt in maximaal 50 ondernemingen. Bedrijven met een sterke balans, gezonde kasstromen, consistent beleid met focus op de lange termijn en een sterke marktpositie.

Deze ondernemingen hebben veelal leidende posities in een markt met hoge toetredingsdrempels. Denk hierbij aan ondernemingen met sterke merken, goede patenten en schaalvoordelen.

Global Fund|GF

Het fonds streeft naar een goede verhouding tussen risico en rendement. Een gezonde spreiding over landen en sectoren speelt bij die keuze uiteraard een belangrijke rol. Meer informatie over dit fonds treft u aan in het blok ‘documenten’; Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en de brochure van het fonds zelf.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman Global Fund heeft in juli een rendement gerealiseerd van 2,0%. Hiermee komt het rendement over de eerste zeven maanden van 2019 op 17,3%.

Juli was een maand waarin de geopolitieke onrust toenam; een gegeven waar de indices zich in eerste instantie niet veel van aantrokken. Op de laatste dag van de maand werd de Amerikaanse rente met een stapje verlaagd om een afzwakkende economische groei op te kunnen vangen. De voorzitter van de Federal Reserve liet doorschemeren dat verdere renteverlagingen in 2019 geen uitgemaakte zaak zijn, terwijl financiële markten daar al wel op rekenden. Dit zorgde op het slot van de maand voor een negatieve koersreactie van Amerikaanse aandelen.

Gedurende de maand zijn de posities in DSM en ASML Holding gedeeltelijk verkocht. Beide bedrijven zijn prachtige stukjes vaderlands ondernemerschap met goede vooruitzichten. De koersen van beide ondernemingen hebben in 2019 echter een zeer sterk herstel laten zien, waarmee deze goede vooruitzichten voor een deel al zijn ingeprijsd.

Er is onder andere bijgekocht in Schlumberger en Vodafone. De halfjaarcijfers van Schlumberger lieten zien dat de omstandigheden voor toeleveranciers aan de oliesector nog moeilijk zijn, maar voor Schlumberger lieten de activiteiten buiten Noord-Amerika een lichtpunt zien. Vanaf deze plaats is al eerder geschreven over Vodafone. Nadat de overname van de kabelactiviteiten in Centraal-Europa is goedgekeurd is de positie verhoogd. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers bleek dat de concurrentie in Spanje en Italië hevig blijft, maar dat enige stabilisatie plaatsvindt. Het nieuws dat een deel van de portefeuille met telecommasten verkocht gaat worden werd door beleggers beloond met een mooie koersstijging.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Global Fund

Risicometer 5

DEELNEMEN?
Open hier uw
Hof Hoorneman Rekening