HOF HOORNEMAN GLOBAL FUND

U wilt beleggen in de beste bedrijven wereldwijd? Dan is het nieuwe Hof Hoorneman Global Fund interessant voor u. Het fonds is uit het oogpunt van risicospreiding bovendien een goede aanvulling in elke beleggingsportefeuille.

Het beursgenoteerde Hof Hoorneman Global Fund is opgericht op 14 februari 2017. Het Global Fund is sinds 15 februari 2017 net als alle andere Hof Hoorneman Beleggingsfondsen dagelijks genoteerd en aan te kopen via uw Hof Hoorneman Rekening.

Het Hof Hoorneman Global Fund is gericht op vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van ondernemingen wereldwijd. De fondsbeheerder maakt actieve keuzes en belegt in maximaal 50 ondernemingen. Bedrijven met een sterke balans, gezonde kasstromen, consistent beleid met focus op de lange termijn en een sterke marktpositie.

Deze ondernemingen hebben veelal leidende posities in een markt met hoge toetredingsdrempels. Denk hierbij aan ondernemingen met sterke merken, goede patenten en schaalvoordelen.

Global Fund|GF

Het fonds streeft naar een goede verhouding tussen risico en rendement. Een gezonde spreiding over landen en sectoren speelt bij die keuze uiteraard een belangrijke rol. Meer informatie over dit fonds treft u aan in het blok ‘documenten’; Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en de brochure van het fonds zelf.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Global Fund heeft in oktober een rendement gerealiseerd van -4,0% waardoor het rendement over de eerste tien maanden uitkomt op 1,1%.

De maand oktober kenmerkte zich door forse dalingen op de wereldwijde aandelenbeurzen. Een combinatie van kosteninflatie, (geo-) politieke onzekerheden en dalende economische groei zorgt ervoor dat beleggers er rekening mee houden dat de tijden van oplopende omzetten en winsten achter ons liggen. We bevinden ons dus wellicht aan het einde van een lange periode van economische groei, marge-expansie en stijgende beurskoersen. In Noord-Amerika zien we de rente langzaam oplopen en had met name de technogiesector het lastig. De technologie-index NASDAQ viel met bijna 10% terug. Echter, de stijging van de US Dollar ten opzichte van de euro dempte dit effect enigzins. Deze dempende werking heeft het Global Fund ook geholpen daar circa 35% van het fonds in USD’s is belegd.

Het Global Fund heeft de schade in de maand beperkt kunnen houden. Niet zozeer vanwege de valutabewegingen, maar met name vanwege de defensieve karakteristieken van de portefeuille. In tijden van onrust zien we dat beleggers toch de voorkeur geven aan degelijke grootmachten als Coca-Cola, P&G en sectoren zoals pharma en telecom. Ons defensieve valuebeleid voor dit fonds betaalt zich dus uit.

Het Global Fund is nagenoeg volledig belegd en heeft recent haar posities in Samsung, Heineken, Randstad, Bayer, Intel, Schlumberger en ASML vergroot.

Nieuw in de portefeuille is Compagnie de Saint Gobain. Deze Franse onderneming is actief in bouwmaterialen en de distributie hiervan en in (auto)glas. Exposure naar opkomende markten is fors en dus kent de onderneming bovengemiddelde groei. De aandelen van ondernemingen die actief zijn in de bouwsector hebben een lastig jaar en waarderingen zijn aantrekklijk voor beleggers met een lange horizon. St.Gobain is kwaliteit en kent een hoge mate van diversificatie. De balans is goed en de onderneming is on-Frans goed voor haar aandeelhouders. Het dividendrendement is met 4% ronduit aantrekkelijk.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Global Fund

Risicometer 5

DEELNEMEN?
Open hier uw
Hof Hoorneman Rekening