HOF HOORNEMAN GLOBAL FUND

U wilt beleggen in de beste bedrijven wereldwijd? Dan is het nieuwe Hof Hoorneman Global Fund interessant voor u. Het fonds is uit het oogpunt van risicospreiding bovendien een goede aanvulling in elke beleggingsportefeuille.

Het beursgenoteerde Hof Hoorneman Global Fund is opgericht op 14 februari 2017. Het Global Fund is sinds 15 februari 2017 net als alle andere Hof Hoorneman Beleggingsfondsen dagelijks genoteerd en aan te kopen via uw Hof Hoorneman Rekening.

Het Hof Hoorneman Global Fund is gericht op vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in aandelen van ondernemingen wereldwijd. De fondsbeheerder maakt actieve keuzes en belegt in maximaal 50 ondernemingen. Bedrijven met een sterke balans, gezonde kasstromen, consistent beleid met focus op de lange termijn en een sterke marktpositie.

Deze ondernemingen hebben veelal leidende posities in een markt met hoge toetredingsdrempels. Denk hierbij aan ondernemingen met sterke merken, goede patenten en schaalvoordelen.

Global Fund|GF

Het fonds streeft naar een goede verhouding tussen risico en rendement. Een gezonde spreiding over landen en sectoren speelt bij die keuze uiteraard een belangrijke rol. Meer informatie over dit fonds treft u aan in het blok ‘documenten’; Prospectus, Essentiële Beleggersinformatie en de brochure van het fonds zelf.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Global Fund heeft in mei een rendement gerealiseerd van -3,7%. Hiermee komt het rendement over de eerste vijf maanden van het jaar op 11,3%.

Mei was een onrustige maand op de beurzen. Nadat de indices vooruitgelopen waren op een handelsakkoord tussen de V.S. en China, bleek er toch een verschil in inzicht te zijn tussen de handelsdelegaties. Aan beide zijden wordt de druk nu opgevoerd, met in het middelpunt het Chinese Huawei. Tevens voert de Amerikaanse president de druk op Iran op, terwijl Iran door de aangescherpte sancties omtrent olie-export economisch meer in het nauw gedreven wordt. Beide partijen lijken terughoudend om daadwerkelijk een militaire confrontatie aan te gaan. Inmiddels is de aandacht ook weer verschoven naar Mexico.

Aan het brexit-front werd bekend dat Prime Minister May vertrekt na vele pogingen om haar deal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Dit vergroot de onduidelijkheid over de uitkomst van de brexit, terwijl de deadline voor het bereiken van een akkoord, 31 oktober, dichterbij komt.

Als gevolg van deze perikelen waren de aandelenbeurzen volatiel en overwegend lager. Het Global Fund ondervond weinig directe last en presteerde hierbij beter dan haar benchmarks. Het aantal transacties binnen het fonds was beperkt. De positie in Thomson Reuters is geheel verkocht. Nadat de koers hiervan fors was opgelopen werd het koersdoel bereikt.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Global Fund

Risicometer 5

DEELNEMEN?
Open hier uw
Hof Hoorneman Rekening