European Value Fund

Het beleggingsgebied van het Hof Hoorneman European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. Het fonds belegt in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. De grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit. Het risico hiervan is relatief laag en de verhandelbaarheid is hoog.

De portefeuille bevat maximaal 60 verschillende posities. Ongeveer 40 procent van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30 procent) en kleine (ongeveer 30 procent) ondernemingen kent een andere dynamiek. Met een combinatie van deze drie categorieën bedrijven ontstaat een portefeuillemix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn.

European Value Fund|EVF

Het Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman European Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman European Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in maart een rendement gerealiseerd van -0,1%. Year to date bedraagt het rendement van het fonds 7,6%.

De maand maart laat een relatief stabiel beeld zien ten opzichte van de eerste twee maanden van het jaar. In maart laten de cijfers de bevestiging zien dat de wereldeconomie aan het vertragen is, iets wat eerder al ‘voelbaar’ was bij de publicaties van veel jaarcijfers. Dit maakt dat zowel de Federal Reserve als de ECB hun verkrappende beleid (voorlopig) hebben stopgezet. De economie kan nu nog niet zonder het zeer ruimte monetaire beleid. Inflatie blijft achter en de lange rente is fors gedaald. Alles opgeteld blijft het een onzeker klimaat, mede doordat de onzekerheid over brexit maar blijft voortduren en er nog altijd geen officeel akkoord is tussen de Verenigde Staten en China. Echter, dit alles moet in de context worden geplaatst van de waarderingen van Europese aandelen en deze zien er nu redelijk tot goed uit. Europa blijft op een forse korting handelen van ondermeer de Verenigde Staten.

Afgelopen maand is ondermeer de positie in Hibernia vergroot. De Ierse economie en kantorenmarkt in Dublin staan er goed voor. Veel historische verhuurcontracten binnen de portefeuille van Hibernia lopen af. De huidige tarieven per vierkante meter liggen fors hoger dan voorheen wat het cashflowprofiel fors zal doen verbeteren. De onderneming noteert daarnaast ruim onder haar boekwaarde.

C&C Group, de producent en distributeur van cider en verschillende bieren, rapporteerde goede cijfers over 2018. Het dividend is aantrekkelijk en wij voorzien veel groei tegen aantrekkelijke returns. We hebben de weging daarop vergroot.

Speciaal chemieconcern Evonik heeft een deel van de onderneming verkocht voor een veel betere prijs dan verwacht. Dit is belangrijk in verband met de recente overnames en de daardoor tijdelijk hogere schuldpositie. Cijfers over 2018 waren goed evenals de outlook. De positie is vergroot, mede vanwege het hoge dividendrendement.

Verkocht is de positie in ING Bank. De opbrengsten zijn deels herbelegd in Allied Irish bank. Laatstgenoemde is goedkoper en kent betere vooruitzichten. Daarnaast lijkt ING haar interne processen niet helemaal onder controle te hebben. De verhouding tussen risico en rendement is daarmee onvoldoende interessant.

Europa biedt kansen, zeker voor beleggers met een langere horizon.  Er worden momenteel een aantal nieuwe posities overwogen.