European Value Fund

Het beleggingsgebied van het Hof Hoorneman European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. Het fonds belegt in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. De grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit. Het risico hiervan is relatief laag en de verhandelbaarheid is hoog.

De portefeuille bevat maximaal 60 verschillende posities. Ongeveer 40 procent van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30 procent) en kleine (ongeveer 30 procent) ondernemingen kent een andere dynamiek. Met een combinatie van deze drie categorieën bedrijven ontstaat een portefeuillemix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn.

European Value Fund|EVF

Het Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman European Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman European Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in oktober een rendement gerealiseerd van -5% waardoor het rendement over de eerste tien maanden uitkomt op -7,9%.

De maand oktober kenmerkte zich door forse dalingen op de Europese aandelenbeurzen. Een combinatie van kosteninflatie, (geo-) politieke onzekerheden en dalende economische groei zorgt ervoor dat beleggers er rekening mee houden dat de tijden van oplopende omzetten en winsten achter ons liggen. We bevinden ons dus wellicht aan het einde van een lange periode van economische groei, marge-expansie en stijgende beurskoersen. In eerdere updates met betrekking tot het European Value Fund hebben we duidelijk aangegeven dat het lastiger was om nieuwe beleggingen te vinden. Ondergewaardeerde ondernemingen waren schaars. Dit verklaarde ook de bovengemiddelde kaspositie in het fonds. Deze kas zijn we na de zomermaanden langzaam gaan beleggen en wij hebben met name de koersdalingen in oktober aangegrepen om dit proces te versnellen.

Naast een tweetal nieuwe posities en ophogingen van bestaande posities hebben we ook besloten de positie in ASR in haar geheel te verkopen. Sinds de IPO in 2016 heeft heeft de verzekeraar zeer goed gepresteerd en is de koers ruimschoots verdubbeld. Op een koers van ruim 41 euro zagen we onvoldoende upside om de positie aan te houden. Verder zijn de posities in Ahold en Sanofi wat teruggebracht nadat beide ondernemingen in de maand oktober een positief rendement hebben behaald. De vrijgekomen middelen zijn herbelegd in Atos, Signify, KSB, Bayer, Easyjet, Villeroy & Boch en Origin.

Zoals gezegd zijn er twee nieuwe ondernemingen aangekocht. Oude bekende Ordina is een daarvan. Nadat de koers recent fors is teruggevallen vonden wij het opwaarts potentieel weer interessant genoeg voor een eerste kleine aankoop naar 1,25%. De omzetgroei bij Ordina is weer terug en met name de overheid heeft veel digitaliseringsprojecten in de planning staan. Dit is positief. Het probleem waar Ordina nu mee kampt is dat het steeds lastiger wordt om geschikt personeel te vinden en dat het verloop hoog is. Dit maakt het lastig om de winstgevendheid verder te vergroten. Bij de recente publicatie van de derdekwartaalcijfers was het daarom goed te zien dat het aantal FTE’s weer licht was toegenomen. Er dienen echter verdere stappen gezet te worden. In de tussentijd is de cashflow goed, kent de onderneming geen schuld en verwacht ik een kleine dividendverhoging aan het einde van dit jaar.

Op het tweede nieuwe belang komen wij de volgende maand nader terug, daar deze positie nog in opbouw is.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 4