European Value Fund

Het beleggingsgebied van het Hof Hoorneman European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. Het fonds belegt in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. De grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit. Het risico hiervan is relatief laag en de verhandelbaarheid is hoog.

De portefeuille bevat maximaal 60 verschillende posities. Ongeveer 40 procent van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30 procent) en kleine (ongeveer 30 procent) ondernemingen kent een andere dynamiek. Met een combinatie van deze drie categorieën bedrijven ontstaat een portefeuillemix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn.

European Value Fund|EVF

Het Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman European Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman European Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in mei een rendement gerealiseerd van -5,6%. Year to date bedraagt het rendement van het fonds 6,8%.

Mei was een onrustige maand op de beurzen. Nadat de indices vooruitgelopen waren op een handelsakkoord tussen de V.S. en China, bleek er toch een verschil in inzicht te zijn tussen de handelsdelegaties. Aan beide zijden wordt de druk nu opgevoerd, met in het middelpunt het Chinese Huawei. Het zal zeker tot de volgende G20 top onduidelijk blijven wat de volgende stappen gaan worden en of er enig uitzicht is op een verbetering van de relatie. Tevens voert de Amerikaanse president de druk op Iran op, terwijl Iran door de aangescherpte sancties omtrent olie-export economisch meer in het nauw gedreven wordt. Beide partijen lijken terughoudend om daadwerkelijk een militaire confrontatie aan te gaan. Inmiddels is de aandacht ook weer verschoven naar Mexico. Het doorvoeren van importtarieven lijkt het nieuwe wapen om ‘tegenstanders’ van de V.S. onder druk te zetten.

Aan het brexit-front werd bekend dat Prime Minister May vertrekt na vele pogingen om haar deal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Dit vergroot de onduidelijkheid over de uitkomst van de brexit, terwijl de deadline voor het bereiken van een akkoord, 31 oktober, dichterbij komt. Na een redelijk eerste kwartaal lijkt de economische groei nu toch echt onder druk te komen liggen als gevolg van de almaar voortdurende onzekerheden.

Nieuw in de portefeuille is Vopak. Deze Nederlandse onderneming is actief in de opslag van (olie)derivaten en chemicaliën. De waardering is aantrekkelijk voor een stabiele organisatie met goede marktvooruitzichten. Het dividendrendement van 3% is prima.

De posities in Vodafone en easyJet zijn vergroot. Beide ondernemingen kennen hun gevoeligheden, maar de waarderingen zijn naar onze analyse echt te ver naar beneden doorgeschoten. Dit biedt kansen voor het European Value Fund.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Risicometer 5