European Value Fund

Het beleggingsgebied van het Hof Hoorneman European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. Het fonds belegt in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. De grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit. Het risico hiervan is relatief laag en de verhandelbaarheid is hoog.

De portefeuille bevat maximaal 60 verschillende posities. Ongeveer 40 procent van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30 procent) en kleine (ongeveer 30 procent) ondernemingen kent een andere dynamiek. Met een combinatie van deze drie categorieën bedrijven ontstaat een portefeuillemix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn.

European Value Fund|EVF

Het Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman European Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman European Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juni

Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in juli een rendement gerealiseerd van 0,4%. Year to date bedraagt het rendement van het fonds 10,7%.

Gedurende de maand zijn de posities in DSM en ASML Holding gedeeltelijk verkocht. Dit zijn allebei prachtige stukjes vaderlands ondernemerschap met goede vooruitzichten. De koersen van beide ondernemingen hebben in 2019 echter een zeer sterk herstel laten zien, waarmee deze goede vooruitzichten voor een deel al zijn ingeprijsd. Ook de posities in verzekeraar Zürich Financial Services en vastgoedonderneming Hibernia REIT zijn gedeeltelijk verkocht nadat door koersstijgingen de wegingen te groot waren geworden.

Banken droegen negatief bij aan het rendement van het fonds. De negatieve rente zal de marge van banken de komende jaren drukken en ook de vrees voor een harde brexit en een recessie maakt beleggers huiverig om in te stappen. In onze optiek is dit al in de zeer lage waarderingen verdisconteerd.

Tankopslagbedrijf Vopak rapporteerde de eerste resultaten sinds aankoop. De resultaten waren goed, zeker gezien de lage bezettingsgraad van de terminals. Deze lage bezettingsgraad was het resultaat van het tijdelijk buiten gebruik hebben van enkele grote terminals omdat deze omgebouwd worden om er laagzwavelige stookolie in op te kunnen slaan. Daarnaast is de structuur van de oliemarkt momenteel dusdanig dat het niet aantrekkelijk is om olie op te slaan. Deze factoren waren al bekend op het moment van aankoop en zijn naar onze mening tijdelijk. Een terminal die al is omgebouwd naar laagzwavelige stookolie ziet al verbetering in resultaten. Daarnaast heeft Vopak enkele terminals tegen een mooie prijs verkocht, de opbrengsten hiervan zullen mogelijk uitgekeerd worden aan aandeelhouders.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 5