European Value Fund

Het beleggingsgebied van het Hof Hoorneman European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. Het fonds belegt in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. De grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit. Het risico hiervan is relatief laag en de verhandelbaarheid is hoog.

De portefeuille bevat maximaal 60 verschillende posities. Ongeveer 40 procent van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30 procent) en kleine (ongeveer 30 procent) ondernemingen kent een andere dynamiek. Met een combinatie van deze drie categorieën bedrijven ontstaat een portefeuillemix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn.

European Value Fund|EVF

Het Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman European Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman European Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van 5,4%.

Wereldwijd lieten de beurzen in januari een behoorlijk herstel zien. Dit nadat de waarderingen in de maand december van 2018 wellicht te ver naar beneden waren doorgeschoten. Ook lijkt er wat schot te zitten in een mogelijke trade deal tussen de Verenigde Staten en China en laten de eerste bedrijfsresultaten zien dat er nog altijd sprake is van groei, zij het op een lager niveau.

Het fonds heeft in januari een degelijk rendement gerealiseerd en de resultaten van de ondernemingen die gerapporteerd hebben waren goed. Positieve uitschieters waren C&C Group, CPL, ASML, Ahold en Easyet. Henkel viel licht tegen, daar de onderneming bekend maakte structureel meer te gaan investeren in het vermarkten van haar verzorgingsproducten en huishoudartikelen. Dit drukte de marges enigszins. De pay-out ratio van de winst in de vorm van dividend is wel vergroot.

Nieuw in de portefeuille is ABN AMRO. ABN heeft een zeer sterke balans, een aantrekkelijk dividendrendement en zal vroeg of laat gaan profiteren van een oplopende rente. De aandelen zijn simpelweg te goedkoop naar onze analyse. Opgehoogd zijn Henkel, Reckitt and Benckiser en ABB. Laatstgenoemde is een industriële onderneming die haar Power Grids-divisie voor een mooie prijs heeft verkocht. De koersterugval van Henkel en Reckitt Benckiser bood een mooie gelegenheid om de weging in de portefeuille te verhogen.

Verkocht is AkzoNobel. Gecorrigeerd voor de kapitaaluitkeringen (als gevolg van de verkoop van de speciaalchemiedivisie) is de onderneming te duur. Met name in het licht van een vertragende economie.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 5