European Value Fund

Het beleggingsgebied van het Hof Hoorneman European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. Het fonds belegt in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. De grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit. Het risico hiervan is relatief laag en de verhandelbaarheid is hoog.

De portefeuille bevat maximaal 60 verschillende posities. Ongeveer 40 procent van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30 procent) en kleine (ongeveer 30 procent) ondernemingen kent een andere dynamiek. Met een combinatie van deze drie categorieën bedrijven ontstaat een portefeuillemix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn.

European Value Fund|EVF

Het Hof Hoorneman European Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een bepaalde benchmark, zoals bijvoorbeeld een officiële beursindex als de AEX- of AMX-index, geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is. De doelgroep van Hof Hoorneman European Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman European Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld. 

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman European Value Fund heeft in september een rendement gerealiseerd van 4,2%. Year to date bedraagt het rendement van het fonds 11,6%.

September was een prima maand voor aandelen, ondanks dat de brexit-perikelen voortduren en het feit dat de Duitse industrie fors te lijden heeft onder de afzwakkende wereldhandel en teruglopende Chinese groei. De renteverlaging en de herstart van het opkoopprogramma door de ECB zijn positief voor de meeste aandelen, hoewel door veel partijen op meer werd gehoopt.

Nadat de koers van ABN Amro halverwege september opveerde vanaf het voorlopige dieptepunt zagen we dit snel weer terug. De aangifte van DNB tegen ABN kwam niet als een donderslag bij heldere hemel, maar deed veel partijen wel denken aan de schikking van EUR 775mio die ING vorig jaar trof. Op basis van de beperkte informatie die naar buiten kwam lijkt de casus ABN minder schokkend en ABN is ook kleiner dan ING. Anderzijds lijkt het management, gezien de maatschappelijke druk, nu niet weg te komen met een schikking.

Een tweetal posities is gedeeltelijk verkocht doordat door koersstijging de weging te hoog was geworden. Dit betrof C&C Group, een Ierse producent en distributeur van ciderdranken. Nadat de positie in maart nog was verhoogd kwamen goede jaarcijfers uit en blijkt ook de integratie van een recente overname goed te verlopen.  Mogelijk droeg ook bij aan het koersherstel dat de onderneming bekendmaakte de beursnotering te verplaatsen van Ierland naar het Verenigd Koninkrijk. De andere positie is Hornbach Holding, waarvan de koers herstelde van een forse koersval eind 2018. Dit maakte dat de weging te ver opliep. Omdat het opwaarts potentieel nog altijd aanwezig is, is deze positie slechts gedeeltelijk verkocht.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 5