Emerging Markets Fund

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt zowel direct als indirect in een groot aantal opkomende markten en in ondernemingen met bedrijfsmatige activiteiten in de opkomende markten. Dit zijn in beginsel landen in Latijns-Amerika, Midden-Amerika, Afrika en Oost-Europa inclusief Rusland, Turkije, Midden-Oosten en Azië/Pacific. Voor opname in onze portefeuille selecteren wij ondernemingen met een bovengemiddelde winstgroei en de potentie om zich (verder) te ontwikkelen tot een belangrijke speler. Hoewel de opkomende markten zeer beweeglijk kunnen zijn, leveren ze op langere termijn een extra rendement in een gespreide beleggingsportefeuille.

 

Emerging Markets Fund|EMF

 

De portefeuille van het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund combineert actieve individuele beleggingen met indextrackers. Door middel van de indextrackers worden ook actieve beslissingen genomen met betrekking tot de regionale blootstelling van het fonds. Zo kan meer of minder geld worden belegd in regio’s waarover onze analisten wel of niet enthousiast zijn. Een belegging in Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is niet geschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand januari

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in de eerste maand van het nieuwe beleggingsjaar een rendement gerealiseerd van +7,8%.

In januari lieten de opkomende markten een sterk herstel zien. De Amerikaanse dollar viel wat terug door het vooruitzicht van de Federal Reserve, die nu twee renteverhogingen in 2019 verwacht in plaats van drie. De meeste opkomende landen waaronder Thailand, Rusland en Brazilië lieten een goede performance zien in januari. In Brazilië is meer bekend geworden over de hervormingsagenda van de nieuwe regering, waarbij er plannen zijn om een gedeelte van de door de Braziliaanse staat gecontroleerde belangen te privatiseren. Rusland, als olie exporterend land, werd geholpen door productieverlagingen van de OPEC en een stijging van de olieprijs. De Thaise beurs steeg onder meer door meer duidelijkheid over de verkiezingen, die nu gepland staan voor 24 maart. Dit zijn de eerste verkiezingen sinds de militaire coup in 2014. India vormde daarentegen met een negatief rendement een uitzondering deze maand. Dit werd veroorzaakt door zorgen over het fiscale beleid van de overheid wat in druk op de Indiase Rupee resulteerde.

Naast een winstneming in een positie in China zijn in januari geen wijzigingen aangebracht in de portefeuille.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 5