Emerging Markets Fund

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt zowel direct als indirect in een groot aantal opkomende markten en in ondernemingen met bedrijfsmatige activiteiten in de opkomende markten. Dit zijn in beginsel landen in Latijns-Amerika, Midden-Amerika, Afrika en Oost-Europa inclusief Rusland, Turkije, Midden-Oosten en Azië/Pacific. Voor opname in onze portefeuille selecteren wij ondernemingen met een bovengemiddelde winstgroei en de potentie om zich (verder) te ontwikkelen tot een belangrijke speler. Hoewel de opkomende markten zeer beweeglijk kunnen zijn, leveren ze op langere termijn een extra rendement in een gespreide beleggingsportefeuille.

 

Emerging Markets Fund|EMF

 

De portefeuille van het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund combineert actieve individuele beleggingen met indextrackers. Door middel van de indextrackers worden ook actieve beslissingen genomen met betrekking tot de regionale blootstelling van het fonds. Zo kan meer of minder geld worden belegd in regio’s waarover onze analisten wel of niet enthousiast zijn. Een belegging in Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is niet geschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in maart een rendement gerealiseerd van +0,9%. Hiermee komt het rendement voor 2019 tot en met maart op +11,0%.

Met een positieve maand maart werd een goed eerste kwartaal van 2019 afgesloten. De opvallendste bewegingen deze maand waren te zien in India en Turkije. In India leidden hervormingsplannen, zoals de herkapitalisatie van verschillende staatsbanken, tot een sterke instroom van buitenlands kapitaal in de Indiase aandelenmarkt. Daarentegen was het op de Turkse markt onrustig door liquiditeitsissues van de Turkse Lira.

Daarnaast publiceerden veel Chinese bedrijven in de portefeuille van het fonds hun jaarresultaten over 2018. Het algemene beeld van deze cijfers geeft aanleiding tot tevredenheid over de fundamentele ontwikkeling van deze bedrijven en toont aantrekkelijke waarderingen.

In de maand maart zijn geen belangen in nieuwe bedrijven toegevoegd aan de portefeuille van het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund.