Emerging Markets Fund

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt zowel direct als indirect in een groot aantal opkomende markten en in ondernemingen met bedrijfsmatige activiteiten in de opkomende markten. Dit zijn in beginsel landen in Latijns-Amerika, Midden-Amerika, Afrika en Oost-Europa inclusief Rusland, Turkije, Midden-Oosten en Azië/Pacific. Voor opname in onze portefeuille selecteren wij ondernemingen met een bovengemiddelde winstgroei en de potentie om zich (verder) te ontwikkelen tot een belangrijke speler. Hoewel de opkomende markten zeer beweeglijk kunnen zijn, leveren ze op langere termijn een extra rendement in een gespreide beleggingsportefeuille.

 

Emerging Markets Fund|EMF

 

De portefeuille van het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund combineert actieve individuele beleggingen met indextrackers. Door middel van de indextrackers worden ook actieve beslissingen genomen met betrekking tot de regionale blootstelling van het fonds. Zo kan meer of minder geld worden belegd in regio’s waarover onze analisten wel of niet enthousiast zijn. Een belegging in Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is niet geschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in september een rendement gerealiseerd van 2,8%. Hiermee komt het rendement over de eerste negen maanden van 2019 uit op 8,3%.

In september werden in verschillende opkomende landen maatregelen genomen om de economie te stimuleren. Zo werd de rente verlaagd in onder meer Brazilië, Mexico, Turkije en Rusland. Daarnaast kondigde de overheid van India aan de vennootschapsbelasting te verlagen van 30% naar 22%. De People’s Bank of China verminderde de hoeveelheid die banken ten minste moeten aanhouden als reserve, waarmee het aanbod van geld vergroot wordt. Deze maatregelen zorgden er mede voor dat opkomende markten aantrokken in september.

De Koreaanse en Taiwanese indices profiteerden van een rebound in de technologie- aandelen, geholpen door de 5G-ontwikkelingen en Apple’s introductie van drie nieuwe iPhone-modellen. Ook vormt het handelsconflict een kans voor technologie-aandelen in Taiwan. Enerzijds kunnen deze bedrijven voordeel halen uit de Amerikaanse ban op Huawei. Anderzijds kunnen zij profiteren van Chinese bedrijven die minder afhankelijk willen zijn van Amerikaanse technologie en zoeken naar een alternatief.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 5