Emerging Markets Fund

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt zowel direct als indirect in een groot aantal opkomende markten en in ondernemingen met bedrijfsmatige activiteiten in de opkomende markten. Dit zijn in beginsel landen in Latijns-Amerika, Midden-Amerika, Afrika en Oost-Europa inclusief Rusland, Turkije, Midden-Oosten en Azië/Pacific. Voor opname in onze portefeuille selecteren wij ondernemingen met een bovengemiddelde winstgroei en de potentie om zich (verder) te ontwikkelen tot een belangrijke speler. Hoewel de opkomende markten zeer beweeglijk kunnen zijn, leveren ze op langere termijn een extra rendement in een gespreide beleggingsportefeuille.

 

Emerging Markets Fund|EMF

 

De portefeuille van het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund combineert actieve individuele beleggingen met indextrackers. Door middel van de indextrackers worden ook actieve beslissingen genomen met betrekking tot de regionale blootstelling van het fonds. Zo kan meer of minder geld worden belegd in regio’s waarover onze analisten wel of niet enthousiast zijn. Een belegging in Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is niet geschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand mei

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in mei een rendement gerealiseerd van -4,8%. Hiermee komt het rendement tot en met mei 2019 op +6,7%.

De maand mei was een onrustige maand, ook voor de opkomende markten. Daar waar de V.S. en China op weg leken naar een handelsakkoord, lijkt dit nu weer wat verder weg te zijn met dreigementen over nieuwe tarieven en een ban op Huawei. Daarnaast kondigden de V.S. het plan aan om 5% te gaan heffen op import uit Mexico om zo dat land onder druk te zetten om een immigratiedeal te sluiten. Deze handelsconflicten hadden afgelopen maand invloed op de beurzen met negatieve rendementen als gevolg.

In mei zijn er voor het fonds een aantal transacties doorgevoerd. Zo zijn de posities in Baring Emering Europe, dat voornamelijk Russische beleggingen heeft, en Cosan Limited, dat actief is in Brazilië, geheel verkocht. Beide investeringsfondsen handelden ten tijde van aankoop op aanzienlijk kortingen van de netto activa waardes. Deze waren naar ons idee inmiddels gereduceerd naar normalere kortingen waarop we de posities hebben verkocht. De opbrengsten zijn geherinvesteerd in een aantal andere aandelen, waaronder die van Johnson Electric.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3 JAAR

 

5 JAAR

 

PEILDATUM

 

Risicometer 5