Emerging Markets Fund

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt zowel direct als indirect in een groot aantal opkomende markten en in ondernemingen met bedrijfsmatige activiteiten in de opkomende markten. Dit zijn in beginsel landen in Latijns-Amerika, Midden-Amerika, Afrika en Oost-Europa inclusief Rusland, Turkije, Midden-Oosten en Azië/Pacific. Voor opname in onze portefeuille selecteren wij ondernemingen met een bovengemiddelde winstgroei en de potentie om zich (verder) te ontwikkelen tot een belangrijke speler. Hoewel de opkomende markten zeer beweeglijk kunnen zijn, leveren ze op langere termijn een extra rendement in een gespreide beleggingsportefeuille.

 

Emerging Markets Fund|EMF

 

De portefeuille van het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund combineert actieve individuele beleggingen met indextrackers. Door middel van de indextrackers worden ook actieve beslissingen genomen met betrekking tot de regionale blootstelling van het fonds. Zo kan meer of minder geld worden belegd in regio’s waarover onze analisten wel of niet enthousiast zijn. Een belegging in Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is niet geschikt voor mensen die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund heeft in oktober een rendement van -5,5% behaald. Hiermee komt het rendement over de eerste tien maanden van dit jaar uit op -9,5%.

Oktober werd gekenmerkt door dalende beurskoersen wereldwijd. Opkomende markten waren hierin geen uitzondering. In Mexico zijn er zorgen over het beleid en de impact die dit kan hebben voor de economie, zo ging de aanleg van een nieuw vliegveld in Mexico City na een referendum niet door, terwijl hiervoor zo’n 13 miljard dollar gereserveerd was en het project al voor een derde klaar was. In Taiwan zag de beurs ook een stevige terugval, met name door technologie aandelen. Hierentegen lieten de Braziliaanse munt en aandelen wel een sterk rendement zien in anticipatie op de verkiezing van Jair Bolsonaro, die geacht wordt beursvriendelijke maatregelen te gaan nemen zoals het verlagen van schulden en belastingen. In China blijven er, evenals in voorgaande maanden, zorgen over het handelsconflict. Wij hebben in oktober bedrijfsbezoeken in Hongkong en China afgelegd en met de leiding van deze ondernemingen ook over het handelsconflict gesproken. Dit is een onderwerp dat door het Chinese bedrijfsleven serieus wordt genomen. Voor veel van onze beleggingen, die gericht zijn op mid- & small caps, geldt echter dat zij zich op de Chinese consument richten en dus weinig te maken hebben met dit handelsconflict. Daarbij hebben verschillende exporterende productiebedrijven een alternatief met capaciteit in het buitenland, zo hebben textielbedrijven bijvoorbeeld al veelvuldig fabrieken gebouwd in Vietnam. Ook is de VS voor bepaalde productcategorieën afhankelijk van de capaciteit die in China staat. Wij richten ons met met betrekking tot Chinese aandelen dan ook op ondernemingen die naar onze analyse weinig van doen hebben met het handelsconflict en waarbij kansen kunnen ontstaan als de beurs deze bedrijven afwaardeert. In oktober hebben we geen transacties uitgevoerd voor het Hof Hoorneman Emerging Markets Fund.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 5