China Value Fund

Het Hof Hoorneman China Value Fund belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de aanhoudend hoge groei van de binnenlandse consumptie. Zo’n 1,3 miljard Chinezen die steeds meer gaan consumeren, dat biedt natuurlijk interessante mogelijkheden.

Het fonds belegt in aandelen die door weinig andere partijen worden gevolgd. Hierdoor is de koers van deze aandelen vaak lager dan de werkelijke waarde van het bedrijf. Daarnaast profiteert het fonds van de groeiende vraag van de Chinese middenklasse naar producten met een betere kwaliteit. In de portefeuille wordt bovendien vaak gekozen voor beleggingen in bedrijven die een beschermde positie hebben in de markt, bijvoorbeeld door plaatselijke wet- en regelgeving of door het bezit van een bepaalde technologie.

China Value Fund|CVF

Het Hof Hoorneman China Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement. De doelgroep van Hof Hoorneman China Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman China Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand maart

Het Hof Hoorneman China Value Fund heeft in maart een rendement gerealiseerd van -0,2%. Het rendement over de eerste kwartaal komt hiermee op +11,8%.

In maart hebben de meeste bedrijven in het China Value Fund de jaarresultaten van 2018 gepresenteerd. Het algemene beeld van deze cijfers geeft aanleiding tot tevredenheid over de fundamentele ontwikkeling van de bedrijven in de portefeuille en toont aantrekkelijke waarderingen. De onzekerheid die gepaard gaat met het handelsconflict tussen de VS en China kan tot uitstel van investeringen en dus tot een vertraging in de wereldgroei leiden, maar binnen het China Value Fund schatten wij de bedrijfsspecifieke risico’s in als beperkt. De voornaamste reden hiervoor is dat de meeste bedrijven waarin wij beleggen zich richten op de Chinese consument en als gevolg daarvan weinig van doen hebben met de handelsperikelen tussen de VS en China. 

Naar aanleiding van de cijfers hebben we onze posities in Sanjiang Fine Chemicals, Kingdom Holding, First Pacific en Tianneng Power uitgebreid. Voor elk van deze bedrijven geldt dat wij de onderliggende positieve ontwikkeling nog onvoldoende terugzien in de prijs die betaald wordt op de beurs. Sanjiang Fine Chemicals handelt op het moment van schrijven op een koers-winst van 5,5x en betaalt een dividend van 8,1%. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren de productiecapaciteit van ethyleenoxide, ethyleenglycol en polypropyleen flink uitgebreid en is meer divers geworden. Het eerste deel van de productie, waarbij methanol wordt omgezet in ethyleen, maakte in 2018 nog verlies maar kent een groot potentieel. Kingdom Holding heeft een sterke marktpositie in de productie van linnen garen. Het bedrijf heeft in de periode hiervoor bescheiden verkoopprijzen gerekend voor haar producten waardoor er nagenoeg geen extra capaciteit in de markt is gekomen. Dit biedt ruimte voor prijsverhogingen en dat effect zagen we (deels) doorkomen in de jaarcijfers. First Pacific handelt op een forse korting van de waarde van haar investeringsportefeuille en heeft bij de cijferpublicatie aangegeven dat men niet-strategische belangen wil verkopen. Met de opbrengsten wil het eigen aandelen inkopen of de schuld verder verlagen. Wij verwachten dat dit uiteindelijk leidt tot een verkleining van de korting op de netto activa waarde van First Pacific. Tianneng Power zag de omzet met een kwart toenemen en liet ook de winst en het dividend stijgen. Dit resulteerde in een koers-winst over afgelopen boekjaar van 6,5x en een dividendrendement van 4,6%.

Daarentegen is, na een eerdere verkleining van de positie, sportmerk Xtep volledig verkocht. Xtep gaf eerder al een indicatie van de goede cijfers over 2018, maar ook de koers liep sterk op. We vonden dat ons koersdoel bereikt werd en hebben de resterende aandelen dan ook verkocht.