China Value Fund

Het Hof Hoorneman China Value Fund belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de aanhoudend hoge groei van de binnenlandse consumptie. Zo’n 1,3 miljard Chinezen die steeds meer gaan consumeren, dat biedt natuurlijk interessante mogelijkheden.

Het fonds belegt in aandelen die door weinig andere partijen worden gevolgd. Hierdoor is de koers van deze aandelen vaak lager dan de werkelijke waarde van het bedrijf. Daarnaast profiteert het fonds van de groeiende vraag van de Chinese middenklasse naar producten met een betere kwaliteit. In de portefeuille wordt bovendien vaak gekozen voor beleggingen in bedrijven die een beschermde positie hebben in de markt, bijvoorbeeld door plaatselijke wet- en regelgeving of door het bezit van een bepaalde technologie.

China Value Fund|CVF

Het Hof Hoorneman China Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement. De doelgroep van Hof Hoorneman China Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman China Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand oktober

Het Hof Hoorneman China Value Fund heeft in oktober een rendement van -5,4% behaald. Hiermee komt het rendement over de eerste tien maanden op -10,7%.

Afgelopen maand was een negatieve maand voor wereldwijde aandelenindices, zo ook voor China en Hongkong. In oktober hebben we kantoorbezoeken bij Hongkongse bedrijven in onze portefeuille afgelegd en hebben we een negental bedrijfs/fabrieksbezoeken gedaan in China bij onder meer Shui On Land, Xingda, Lung Kee en Sanjiang. Ondanks de negatieve rendementsontwikkeling van de afgelopen periode zijn wij tevreden over de bedrijfsspecifieke ontwikkelingen en vinden we een hogere waardering bij de ondernemingen in onze portefeuille gerechtvaardigd.

We hebben tijdens onze bezoeken ook gesproken over het effect van het handelsconflict met de Verenigde Staten. Dit is een onderwerp dat door het Chinese bedrijfsleven serieus wordt genomen. Voor veel van onze beleggingen, die gericht zijn op mid- & small caps, geldt echter dat zij zich op de Chinese consument richten en dus weinig te maken hebben met dit handelsconflict. Daarbij hebben verschillende exporterende productiebedrijven een alternatief met capaciteit in het buitenland. Zo hebben veel textielbedrijven al fabrieken gebouwd in bijvoorbeeld Vietnam. Ook is de VS voor bepaalde productcategorieën afhankelijk van de capaciteit die in China staat. Wij richten ons met het China Value Fund dan ook op ondernemingen die naar onze analyse weinig van doen hebben met het handelsconflict en waarbij kansen kunnen ontstaan als de beurs deze bedrijven afwaardeert.

Tijdens de afgelopen maand hebben we bijgekocht in Shui On Land en Zhejiang Expressway. Shui On is een “prime’’ vastgoedontwikkelaar en eigenaar van o.a. Xintiandi. Xintiandi is een commercieel gebied met restaurants en winkels op een van de beste locaties in Shanghai, waar we in oktober ook een rondleiding hebben gehad. Een deel van Xintiandi is nog in ontwikkeling. Shui On heeft de afgelopen periode de schuld verlaagd en het dividend verhoogd en richt zich de komende tijd op verhoging van de huurinkomsten. De beurskoers van Shui On impliceert een 70% korting op de netto activawaarde waarbij je een dividendrendement krijgt van zo’n 7%. Zhejiang Expressway is een exploitant van tolwegen en heeft daarnaast een beursgenoteerd belang in Zheshang Securities. Uit het gesprek met het bedrijf bleek dat overnames, van bijvoorbeeld andere tolwegen, de belangrijkste focus zijn en daarvoor heeft Zhejiang ook de financiële ruimte op de balans. Het bedrijf handelt op een koers-winstverhouding van 7x en een dividendrendement van 6,5%.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 6