China Value Fund

Het Hof Hoorneman China Value Fund belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de aanhoudend hoge groei van de binnenlandse consumptie. Zo’n 1,3 miljard Chinezen die steeds meer gaan consumeren, dat biedt natuurlijk interessante mogelijkheden.

Het fonds belegt in aandelen die door weinig andere partijen worden gevolgd. Hierdoor is de koers van deze aandelen vaak lager dan de werkelijke waarde van het bedrijf. Daarnaast profiteert het fonds van de groeiende vraag van de Chinese middenklasse naar producten met een betere kwaliteit. In de portefeuille wordt bovendien vaak gekozen voor beleggingen in bedrijven die een beschermde positie hebben in de markt, bijvoorbeeld door plaatselijke wet- en regelgeving of door het bezit van een bepaalde technologie.

China Value Fund|CVF

Het Hof Hoorneman China Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement. De doelgroep van Hof Hoorneman China Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman China Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand juli

Het Hof Hoorneman China Value Fund heeft in juli een rendement van -1,7% behaald. Hiermee komt het rendement over het eerste halfjaar op -3,4%.

In juli hebben we een tweetal beleggingen geheel verkocht. HKBN, een kabelmaatschappij in Hongkong, heeft bij de laatste publicatie van de cijfers het dividend fors opgeschroefd en heeft ambitieuze doelen voor de komende jaren gesteld. Hierdoor is het aandeel sterk opgelopen en wij vinden de goede ontwikkelingen voldoende in de koers verdisconteerd. Ook onze positie in Global Brands is verkocht. Deze distributeur van merkkleding heeft een belangrijk deel van zijn activiteiten van de hand gedaan. Hiermee werd de schuld teruggebracht en een fors dividend uitgekeerd. De koers herstelde hierdoor van een sterke daling in de voorliggende periode. Aangezien de resterende activiteiten beperkt winstgevend zijn hebben we besloten de aandelen te verkopen.

Aangekocht hebben we in een aantal kwaliteitsondernemingen waarvan de koersen in het afgelopen kwartaal sterk zijn gedaald. Door het algehele negatieve marktsentiment, dat veroorzaakt wordt door het dreigende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten, zien we dat de koersen van sommige ondernemingen naar ons idee te sterk zijn gedaald. Zo is er onder andere een positie genomen in Minth. Deze onderneming levert componenten aan de auto-industrie en heeft een orderboek dat de omzetgroei voor de komende jaren ondersteunt. Sinds 1 januari jongstleden is de koers van van Minth echter met meer dan 30% gedaald. Gezien de vooruitzichten van het bedrijf vinden wij dit een aantrekkelijk niveau om in te stappen.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

op jaarbasis


5-JAARS

 

op jaarbasis


RENDEMENT

 
 

over een periode van 5 jaar


PEILDATUM

 

Risicometer 6