China Value Fund

Het Hof Hoorneman China Value Fund belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de aanhoudend hoge groei van de binnenlandse consumptie. Zo’n 1,3 miljard Chinezen die steeds meer gaan consumeren, dat biedt natuurlijk interessante mogelijkheden.

Het fonds belegt in aandelen die door weinig andere partijen worden gevolgd. Hierdoor is de koers van deze aandelen vaak lager dan de werkelijke waarde van het bedrijf. Daarnaast profiteert het fonds van de groeiende vraag van de Chinese middenklasse naar producten met een betere kwaliteit. In de portefeuille wordt bovendien vaak gekozen voor beleggingen in bedrijven die een beschermde positie hebben in de markt, bijvoorbeeld door plaatselijke wet- en regelgeving of door het bezit van een bepaalde technologie.

China Value Fund|CVF

Het Hof Hoorneman China Value Fund is gericht op het behalen van een absoluut rendement. De doelgroep van Hof Hoorneman China Value Fund bestaat uit beleggers die streven naar vermogensgroei op langere termijn. Het fonds is niet geschikt voor beleggers die weinig of geen beleggingsrisico willen of kunnen lopen.

Hof Hoorneman China Value Fund is beursgenoteerd en wordt dagelijks verhandeld.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Verslag van de beheerder over de maand september

Het Hof Hoorneman China Value Fund heeft in september een rendement gerealiseerd van 1,3%. Het rendement over de eerste negen maanden van 2019 komt hiermee op -0,1%.

De zorgen omtrent het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten zorgden voor een negatieve ontwikkeling op de aandelenmarkten. Dit werd versterkt door de anti-China protesten in HongKong. Het uiteindelijke effect van beide factoren is op dit moment lastig in te schatten, maar wij denken dat de ondernemingen in het fonds goed gepositioneerd zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

De afgelopen maand zijn we gestart met de verkoop van een aantal kleinere ondernemingen die een relatief goede koersperformance hebben behaald. Eén van deze ondernemingen verkoopt linnen en heeft geprofiteerd van de gestegen prijs hiervan. Ons inziens een aantrekkelijk moment om winst te nemen en de opbrengst in andere ondernemingen te herinvesteren. Zo hebben we bijvoorbeeld bijgekocht in Brillianca. Deze onderneming bezit 25% van de Chinese joint venture met BMW. De aandelen zijn sterk in waarde gedaald in 2018 door de herstructurering van de eigendomsstructuur van de joint-venture. De ontwikkelingen van de joint venture zijn echter gezond en wij zien dit als een aantrekkelijk instapmoment. De afgelopen maand heeft Brilliance een speciaal dividend uitgekeerd dat overeenkomt met ongeveer 9% van de aandelenkoers.

YEAR TO DATE

 

12 MAANDEN

 

3-JAARS

 

5-JAARS

 

PEILDATUM

 

Risicometer 6