Aanvullende informatie inzake de integratie van de volgende subfondsen van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. met fondsen onder het beheer van Kempen Capital Management: 

Hof Hoorneman Value Fund, Hof Hoorneman Income Fund, Hof Hoorneman Obligatie Fonds (de "Subfondsen")  

Dit bericht is uitsluitend gericht aan (I) beleggers in de Subfondsen die hun aandelen aanhouden via een andere bank dan Hof Hoorneman Bankiers of Van Lanschot Kempen (de “Verbonden Instellingen”) en aan (II) Verbonden Instellingen.

In aanvulling op het gepubliceerde informatie memorandum d.d. 13 april 2021 (het "IM") en de overige verstrekte informatie over de integratie van de Subfondsen van Hof Hoorneman Investment Funds N.V. attendeert Hof Hoorneman Fund Management N.V. (“HHFM”) beleggers in de Subfondsen, alsook Verbonden Instellingen via welke beleggers in de Subfondsen hun aandelen aanhouden graag expliciet op het volgende. Zoals uiteengezet in het IM zullen de Subfondsen worden samengevoegd met corresponderende subfondsen van Kempen International Funds, een SICAV naar het recht van Luxemburg, (de "Verkrijgende Subfondsen") door middel van een intrekking, inbreng en uitgifte van aandelen (elk een "Samenvoeging"). Beleggers in de Subfondsen zullen in beginsel per de datum van de Samenvoeging aandelen in de Verkrijgende Subfondsen ontvangen.  

Om aandelen in de Verkrijgende Subfondsen te kunnen ontvangen, is het vereist dat de Verbonden Instelling een rekening aanhoudt bij de transfer agent van de Verkrijgende Subfondsen.

Verbonden instellingen
Via deze aanvullende mededeling wijst HHFM Verbonden Instellingen er expliciet op dat vereist is dat een rekening wordt gehouden bij de transfer agent van de Verkrijgende Subfondsen. Het openen van een rekening bij de transfer agent en de wijze waarop de aandelen kunnen worden ontvangen, kan via:

  • een fundsettle rekening (voorkeursmethode);
  • een vestima rekening (voorkeursmethode);
  • een allfunds rekening (voorkeursmethode);
  • een rekening die direct aangehouden wordt bij de transfer agent (neem contact op met BNP Luxembourg voor een account openingsformulier – houd er svp rekening mee dat een dergelijke procedure bij de transfer agent enkele weken in beslag kan nemen).

Beleggers in de Subfondsen
Via deze aanvullende mededeling wijst HHFM beleggers in de Subfondsen er expliciet op dat op aandelen die worden aangehouden bij een Verbonden Instelling die geen rekening heeft bij de transfer agent van het Verkrijgende Fonds op de hieronder genoemde datum, geen uitkering in aandelen van het Verkrijgende Fonds zal worden gedaan, maar een uitkering in geld ter waarde van het gehouden belang in een Subfonds per de datum van de Samenvoeging. Dit betekent dat de betreffende belegger per de Samenvoeging niet langer belegd zal zijn in een beleggingsinstelling. Beleggers die hun aandelen aanhouden bij een Verbonden Instelling wordt aangeraden om contact op te nemen met de Verbonden Instelling om na te gaan of de Verbonden Instelling een rekening heeft bij de transfer agent. Beleggers die een effectenrekening aanhouden bij Hof Hoorneman Bankiers en overgaan naar Van Lanschot Kempen hoeven geen actie te ondernemen.  

Subfonds  Uiterste datum waarop rekening bij de transfer agent gehouden moet worden Laatste handelsdag Subfonds 
Hof Hoorneman Value Fund 18 oktober 202112 oktober 2021
Hof Hoorneman Income Fund 25 oktober 202119 oktober 2021
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 20 oktober 202114 oktober 2021

Beleggers kunnen gedurende de periode tussen deze aanvullende bekendmaking en de laatste handelsdag van het betreffende Subfonds uittreden tegen de huidige voorwaarden.  

Gouda, 7 september 2021