Heeft u vragen? Bel 0182-597710
Bereikbaar tijdens kantooruren
E: online@hofhoorneman.nl

OPEN HIER UW HOF HOORNEMAN REKENING

HET AANVRAAGTRAJECT BESTAAT UIT VIER STAPPEN:

 • Stap 1: Start de aanvraag
 • Stap 2: Uw gegevens
 • Stap 3: Herkomst vermogen
 • Stap 4: Aanmaken rekening

Wij verwerken uw aanvraag waarna u een welkomstbrief ontvangt dat de rekening geopend is. En ook u kunt starten met zelf online beleggen bij Hof Hoorneman Bankiers.

WAT HEB IK NODIG TIJDENS DE AANVRAAG?

AANVRAAG HOF HOORNEMAN REKENING

Rechtspersoon

 • Legitimatiebewijs
 • Statuten
 • Jaarrekening (max. 2 jaar oud)
 • LEI code (via KvK)
 • Aandeelhoudersregister (indien meerdere belanghebbenden)
 • Certificaathoudersregister (indien meerdere belanghebbenden)

PARTICULIER

 • Legitimatiebewijs
 • Rekeningafschrift of uitdraai internetbankieren (in geval van en/of rekening)

MINDERJARIGE

 • Geboorteakte inclusief vermelding ouders
 • Legitimatiebewijs van wettelijk vertegenwoordigers
 • Rekeningafschrift of uitdraai internetbankieren

Hof Hoorneman Rekening aanvragen

HOF HOORNEMAN REKENING

 • geen minimum
 • 9 beleggingsfondsen
 • bijstorten/onttrekken
 • 24/7 online inzage
 • geen transactiekosten